Същност на банките

Тема 2. Кредитни организации


2.1. Банките – кредитни институти


Цели на обучението: Прочетете тази тема, направете упражненията и Вие ще можете да:


оцените значението на кредитните институти за Вашия собствен живот, за предприятията и за икономиката като цяло;


извършвате банкови сделки в ежедневието на личния Ви и професионален живот;


се ориентирате в многообразието на модерния свят на финансите.


2.1.1. Смисълът от банките

„Финикийците са открили парите, но защо в толкова малко количество?“

Йохан Нестрой

(Символ) Упражнение 1.

Въпроси за въведение:

1. Вие навярно притежавате спестовна книжка или друг документ за спестяване. Защо всъщност носите своите пари в банката?

Спестявания за потребление в един по-късен момент от време

От съображения за сигурност (съхраняването на пари в къщи крие рискове).

Заради доходността (олихвяване)

Запазване стойността на парите във времето (заради инфлацията)

2. Какво прави банката с парите, които гражданите оставят в нея като спестявания?

Банката предоставя тези пари като кредити и печели от разликите в лихвите, които получава от длъжниците и лихвите, които изплаща на вложителите.

3. Знаете ли какъв е размерът на действащия в момента лихвен процент?

Отговорът е: обвързан със съответната форма на спестяване /вложение/ и актуалния лихвен процент.

4. Срещу какъв лихвен процент бихте могли в момента да получите кредит?

Отговорът: обвързва се актуалния лихвент процент и оценката на бонитета. По правило се предполага наличие на гарант и постоянен доход.


5. Какви банкови сделки сте извършили през последния месец?


Гражданите и предприемачите почти винаги се обръщат към банките, респ. към кредитните институти, когато става дума за пари. Ето няколко примери:

  1. Господин Трайков /Автокъща Трайков/ се нуждае от кредит в размер на 500 000 лева за разширяване на своята работилница.

  2. По повод на доставка на петрол OMV се обръща към местната банка за издаване на акредитив.


Други реферати:
Анализ на ликвидността и платежоспособността
Обща организация на пазара в сектор МЕСО
Самолетостроене
Проектиране на тъкан
Технологичен процес за производство на кифли с шоколад


Изтегли рефератаТехнологичен процес за производство на кифли с шоколад - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия