Същност на информационните технологии

Същност на информационните технологии  • Терминът "информационни технологии" се използва от 70-те години на 20 век и се свързва с развитието на средствата за:

    • събиране,

    • съхраняване,

    • обработване и

    • разпространяване на информацията.

Информационни технологии, както е определено от Американската Асоциация по Информационни технологии (ITAA) са:

"проучване, проектиране, разработка, внедряване, поддръжка и управление на компютърно-базирани информационни системи"

В тесен смисъл се вземат предвид само някои компютърни приложения. От съдържателна гледна точка всяка технология, в това число и информационната, съдържа: знания, умения, методи и технически средства за боравене с информацията, приемане и преобразуване на информацията.

Информационните технологии се състоят от компютри, мрежи, сателитни комуникации, роботика, видеотехт, кабелна телевизия, електронна поща, електронни игри и автоматизирано офис оборудване

Информационната индустрия се състои от всички компютри, комуникации, както и електроника, свързани с организации, включително хардуер, софтуер и услуги. Тя включва завършване на задачи, използване на информационни технологии в бърза обработка на резултатите и мобилност на информацията, както и подобряване на надеждността и целостта на обработените данни.

Едно обобщено определение за това понятие е следното.

Информационната технология обхваща всички човешки дейности, които имат информационен характер и всички области, в които се прилагат методите и средствата на информатиката.

Информационната технология се разглежда като методология и не е разновидност на технологията сама за себе си, но и технология, която оказва влияние на други области, в които се използват технологии.

В международен план техническата продуктивност на една страна се измерва по състоянието на ИТ.


Други реферати:
Pефлексията
Агресия-един от основните проблеми на социалната психология
Агресия-условия и фактори за агресивна проява при децата
Агресия–фактори, които й влияят
Агресия и агресивност


Изтегли рефератаАгресия и агресивност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия