Същност на ISOСъщност на ISO

ISO (Международна Организация за Стандартизация) е най-големия световен двигател за развитието на стандартите. Въпреки, че основното направление на дейността на ISO е развитието на техническите стандарти, стандартите на ISO играят също и важна роля в икономическата и социалната сфера. Стандартите на ISO имат позитивен отзвук не само за инженерите и производителите, които ги използват за разрешаване ключови проблеми в производството и дистрибуцията, но и на обществото като цяло.

Международните стандарти, които ISO развива са много полезни. Те са от полза, както за организации от индустриалния и бизнес сектора от всякакъв тип, така и за правителствени и други регулаторни органи, търговски представители, професионалисти от съответните области, доставчици и клиенти на продукти и услуги в публичния и обществения сектор, и най-вече на хората въобще в ролята им на консуматори и крайни потребители.

Стандартите на ISO допринасят за по-ефективното развитие, производство и доставка на продукти и услуги, за по-голяма безопасност и чистота. Те улесняват търговията между държавите. Те предоставят на правителствата техническа база за здравеопазването, безопасността и законодателството за околната среда. Те съдействат за трансфера на технологии в развиващите се страни. Стандартите на ISO също така служат за защита на потребителите, и консуматорите като цяло, на продукти и услуги – както й за улесняването на живота им.

ISO представлява мрежа от националните институти за стандарти на 156 страни, като всяка страна има по един член в нея, с Централен секретариат разположен в Женева, Швейцария, който осъществява координацията на системата.

ISO е неправителствена организация. Въпреки това ISO заема една специфична позиция в публичния и частния сектор. Това се дължи на факта, че от една страна, много от членуващите в нея институти са част от правителствената структура на съответните страни, или имат мандат за това от своите правителства. От друга страна, други членуващи имат дълбоки корени в частния сектор, които са създадени посредством националното партньорство на индустриалните асоциации.

Това е причината, поради която ISO има възможността да играе ролята на свързваща организация, в която може да бъде постигнат консенсус при вземането на решения, които отговарят едновременно на изискванията на бизнеса и по-широките нужди на обществото, каквито са потребностите на целевите групи, а именно консуматорите и потребителите.


Други реферати:
Метод за отчитане на разходи и методи за калкулиране
Задачи по управленско счетоводство и решенията им
Бюджетно предприятие-същност, характеристика, видове
Долитературен период в развитието на счетоводството
Имуществото на предприятието като отчетна категория


Изтегли рефератаИмуществото на предприятието като отчетна категория - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия