Същност на комуникациите

СЪЩНОСТ НА КОМУНИКАЦИИТЕ
  1. Същност на комуникациите:


  • Понятието комуникация произлиза от латинската дума “communication” което означава съобщение. Комуникацията е обмен на факти, идеи, възгледи, или емоции между хората. Това е общуване с помощта на думите, буквите или символите, начин, чрез който знанията се споделят с други.


Комуникацията е многостранно явление. Като социално явление процесът на общуване е свързан с разпространяването (обем, средства за предаване на информация) и възприемането (заинтересованост от процеса), равнище на разбиране, адаптация на информацията. Като информационно явление комуникацията се характеризира от гледна точка на средствата за общуване и съдържанието на информацията.

Комуникацията започва с желанието на комуникатора да каже нещо; след това той решава как да се каже и да се предаде. Комуникацията пристига при получателя, който оформя впечатлението си за това какво е чул и го интерпретира на базата на собствените си разбирания и опит.
Други реферати:
Мозъчната атака като метод за генериране на рационални идеи
Мотивацията като управленска дейност
Мрежова транспортна задача
Операционна стратегия (ОП) на предприятието
Организациите и средата им


Изтегли рефератаОрганизациите и средата им - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия