Същност на организационното поведение

Обект,предмет на ОП.Организационното поведение е интердисциплинарна научна област и следваща причините,структурата и динамиката на индивидуалното и групово поведение,както и начините на въздействие върху това поведение.ОП разглеждано като научна област,заимства методи и модели,алгоритми и постижение на научни дисциплини като икономика , политология,мениджмънт,социология,право,индивидуални отношения

Обект на ОП е най – важният ресурс на предприятието са :

- човешки ресурси

- материални ресурси

- информационни ресурси

- финансови ресурси

Поведението на ЧР на работното място и същност на ОП това е приложението на психологията при решаване на проблемите в мениджмънта на фирмата.Цели на ОП.


1.Да осигури систематично описание на човешкото поведение в различни условия.Целта е да даде модели на човешките ресурси.

2.Да разбере наблюдаваното поведение т.е да изведе причините за това поведение на хората факторите на фирмата и да ги обясни.

3.Да предскаже бъдещото поведение на групи с някаква система на точност.

4.Да осигури поне частично въздействие върху поведението и да въздейства на развитието на човешката дейност в определена насока.

Основни подходи прилагани от ОП

а) подходът на човешките ресурси ;

б) контингентен ;

в) системен


Подходът на човешките ресурси.

Определя човешката изследователска позиция на ОП.На мястото на директивността контрола и технико – икономическите критерии за ефективност на традиционното управление.ОП предлага други акценти:

1.Грижа за развитието и израстването на хората към по – високи нива на компетентност,творчество и себе реализация.

2.Създаване на климат в който всички заети да могат да реализират тези способности.

Контингентен подход.

При него се отделя необходимото внимание на обстановката – ситуацията на условията като обосновава,че разнообразната среда създава ефективни поведения и въздействия във всеки един момент.

Системен подход

Базира се на схващанията за наличието на множество променливи параметри на всяка организация,които се намират по между си в сложни взаимоотношения.Събитието влияещо на един индивид в дадено звено,отдел,екип в крайна сметка влияе върху цялата система.

Други реферати:
Компютърни мрежи
Компютърно-информационни системи
Компютърни мрежи–комуникационната подсистема
Компютърни системи
Интернет-същност, история, развитие, възможности


Изтегли рефератаИнтернет-същност, история, развитие, възможности - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия