Същност на процеса общуване1. СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА ОБЩУВАНЕ


Общуването е основна социална потребност на човека. Хората не могат да съществуват без да общуват. Корените на общуването са в самата жизнена дейност. Хората постоянно влизат в разнообразни контакти помежду си /формални и неформални/, разменят мнения, съвместно работят, заедно прекарват свободното си време, пътуват и т.н. Чрез общуването се реализира цялата система от жизнени отношения на човека. Реалното общуване е израз не само на междуличностните отношения между хората, но и на безличните по своята природа обществени отношения /групови/, свързани с положението на човека в обществото и системата на неговите социални връзки. Човешкото общество е невъзможно без общуването. То служи от една страна за вграждане на индивида в това общество, а от друга страна е средство за неговото формиране и развитие. Това се потвърждава и от резултатите от проведено анкетно проучване. На въпроса какво ги интересува най-много, хорта поставят на първо място здравето, а на втора – как да се разбират с тези, с които общуват и как да успяват в отношенията си с тях, как да постъпват за да бъдат обичани и как да ги спечелят за своя начин на мислене. Няма нищо неочаквано в този отговор, защото само с другите и чрез другите човек осмисля своето съществуване. Затова “общуването може да се приеме като такава социална потребност по значение каквато е биологичната потребност от храна и вода”.

Общуването е важно и в емоционално отношение. Чрез общуването хората изразяват не само своите мисли, но и своите чувства. Те общуват не само за да осъществят основната си дейност, но и за да изпитат удоволствие от самото общуване. Известно е, че колкото по-добре общуваме, толкова повече разбираме другите хора и себе си, а това ни прави по-щастливи в личния ни живот и по-успешни в работата. През 50-60-те години на нашия век психолозите са доказали, че по-високата компетентност в общуването изпълнява


Други реферати:
Трагизмът и оптимизмът в пиесата Хамлет
Борба-Христо Ботев
Образът на бунтовника-революционер в стихотворението На прощаване
Разривът между рода и човека в разказа Дервишово семе на Николай Хайтов
Картината на света в повестта Преди да се родя


Изтегли рефератаКартината на света в повестта Преди да се родя - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия