Същност, роля и фактори, влияещи върху работната заплата и възнагражденията на персонала

ТЕМА 3: Същност, роля и фактори, влияещи върху работната заплата и възнагражденията на персонала


Работната заплата е част от дохода на наемния персонал.

Общия интерес на работодателя и работника е просперитета и развитието на фирмата.

Преки облаги са безплатната храна, безплатния транспорт и др.

Косвени облагии са допълнителното пенсионно осигуряване и др.

Служебния телефон може да се разглежда като косвена изгода, от гледна точка на работника, и осигуряването на възможности, от гледна точка на работодателя.

Възнаграждения

Постоянни (гарантирани)

Непостоянни (променливи)

Резултативни

Специфични характеристики

Възнаграждението е общото понятие, в което се включва работната заплата.

Постоянните се заплащат само, ако сме били на работа. Могат да бъдат монетерни и немонетарни.

Непостоянните са свързани с поведението на персонала.


Други реферати:
Примамливото зло в света на Толкин
Прекрасното у човека в творчеството на Йордан Йовков
Осъдени души
La peosie des troubadours
Анализ и интерпретация на Златното момиче-българска народна приказка


Изтегли рефератаАнализ и интерпретация на Златното момиче-българска народна приказка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия