Същност, съдържание и основни понятия на маркетинга в туризма

учудени, откривайки нави потенциални възможности, независимо от това ще бъдат ли те използвани или не.

Петият момент дава представа за това какво прави маркетинга за удовлетворяване за потребителските желания. Тук се подразбира, не само това какво е придобил клиента в настоящия момент, но и това което би купил при други обстоятелства, например при повишаване на дохода. Маркетингът, както вече отбелязах, трябва да извършва предвиждания. Той включва прогнозиране или поне формиране правилен поглед за това, което може да бъде полезно на потребителите. Също така дава възможност за оценка на това може ли всички онези които не са клиенти на фирмата, да се обърнат към услугите предлагани от нея.

Шестият момент подчертава, че маркетингът позволява идентифицирането и внедряването на начини за увеличаване на приходите. Това го прави изключителна икономическа категория. Целите на туристическите фирми трябва да се реализират за сметка на качественото удовлетворяване на клентите в достатъчно дълъг времеви период.

Туризмът в съответствие с определението на световната организация по туризъм, се явява не само икономическо, но и социалено, културно, екологично и политическо явление. Базирайки се на това маркетингът следва да бъде прилаган отичитайки в максимална степен всички изброени фактори. Тогава той в голяма степен ще отрази както интересите на туристическите фирми, така и на потребителите – туристи.10Други реферати:
Позитивното мислене и харизматичността в работата на педагога
Педагогически изисквания към урока
Проблемни ситуации между учител и ученик
Ранен детски аутизъм
Религия и възпитание


Изтегли рефератаРелигия и възпитание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия