Същност, съдържание и основни понятия на маркетинга в туризма

сферата на услугите се причисляват транспорта, комуникациите, битовите и комуналните услуги, финансите, науката, образованието, здравеопазването, застраховането, културата и изкуството, спорта, туризма и т.н. Общото, което обединява всички изброени трудови дейности е производството на такива потребителски стойности, които обикновенно нямат материален вид. В следствие на това, услугите са коренно различни по характер от всички останали пазари. На лице са две основни причини:

Първо, услугата не съществува до нейното представяне, т.е. продуктът се създава в процеса на нейното предлагане. Това прави почти невъзможно сравнението между две сходни услуги предлагани от различни изпълнители. Сравнение е възможно едва, когато бъде извършена услугата, а не както при материалните продукти, които могат да бъдат сравнявани на етапа преди покупката. Единственото, което може да бъде направено на пазара на услугите е да се сравнят очакваните и получените ползи.

Второ, много често предлагането на услуги изисква специални знания и умения, които е трудно да бъдат оценени и често биват трудни за разбиране от страна на купувача. Високата степен на неопределеност при предлагането на услуги поставя клиента в краино нейзгодно положение. Това може да предизвика у клиента чувство на обида, невнимание и подозрение. Не са рядко случаите, когато клиентът се стреми да работи с един и същ търговец – например застрахователен агент, туристическа агенция и т.н. Тази инерция работи за търговеца, тъй като той се явява главен фактор за повтаряемост на контрактите.

Тези общи черти са присъщи практически на всички пазари на услуги. В съвкупност с особеностите на самите услуги те определят особения подход към предприемаческа дейност, насочен към осигуряването на удовлетворяване на търсенето на услуги.

При всичкото разнообразие на услуги всички те имат четири общи характерни черти:

  • неосезаемост;

  • неразделност между производство и потребление;

  • изменчивост на качеството (многообразност);

  • неспособност да бъдат съхранявани (тленност).

Неосезаемостта или нематериалният характер на услугите означава, че е невъзможно да бъдат показани, демонстрирани, изпробвани или изучени преди получаването им. На купувача е трудно да разбере и оцени, какво точно се продава, както до, така понякога и след получаването на услугата. Той е принуден да вярва на думата на продавача на услугата. В следствие на това от страна на потребителя има елемент на надежда и доверие към продавача. Същевременно неосезаемостта на услугата усложнява дейността на продавача. От една страна е изключително трудно да се покаже стоката на купувача, от друга – е още по-сложно да му се обясни, за какво точно плаща. Търговецът може само да опише преимуществата, които купувача ще получи при закупуване на услугата. Овен това съществуват и усулги, при които клиентът не е в състояние да оцени и след извършването им, на пример медицинските услуги. От тук следва, че основните


Други реферати:
Пищови по ЦОС
Повиквателни и сигнални устройства
Полеви транзистори
Полеви транзистори
Помощни материали по електрорегулатори.


Изтегли рефератаПомощни материали по електрорегулатори. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия