Същност, съдържание и основни понятия на маркетинга в туризма

Пример на стандарт за обслужване в авиокомпания Америкън Еърлайнс: на повикване за поръчка трябва да се отговаря за 20 секунди; 85% от пътниците не трябва да стоят на опашка повече от 5 минути; полетите могат да се отклоняват от обявеното разписание не повече от 5 минути; вратите на самолета трябва да се отварят след 70 секунди след окончателното спиране; в салона винаги трябва да има определен запас от списания. Стриктното спазване на наложените правила позволява на фирмата да стане една от най-предпочитаните сред клиентите.

Друга характерна особеност на услугите е тяхната неспособност за съхранение. Те не могат да бъдат съхранявани за бъдещи продажби. Ако търсенето надвиши предлагането, то ситуацията не може да бъде променена като например в магазина, да бъде доставено от склада. От друга страна, ако мощностите свързани с извършването на услуги са повече от търсенето, се губи доход. Несъхранимостта на услугите означава, че е необходимо да се предприемат особени мерки по осигуряването на баланс между търсене и предлагане. Към тях се причисляват:

  • Установяване на диференцирани цени;

  • Използване на отстъпки;

  • Въвеждане на система за предварителни поръчки;

  • Повишаване скоростта на обслужване;

  • Съвместяване на функции на персонала.

Много авиокомпании на база резултати от маркетингови изследвания отбелязват, че в периода 15 юни до 30 септември и по време на уикендите има повишено търсене на предлаганите от тях услуги, а през останалите месеци се наблюдава спад. Това ги импулсира да разработят адекватни сиситеми за стимулиране на продажбите във времето с понижено търсене – най-ниски са цените именно в този период. На масови празници те повишават цените средно с около 10%. В средата на седмицата цената е по-ниска, отколкото през уикендите.

Разгледаните до сега характеристики на услугите (неосезаемост, неразделност, изменчивост, несъхранимост) увеличават риска на купувача и затрудняват неговата оценка. Изследването на възприятието за риска в областта на обслужването показва, че потребителите осъзнават променливия характер на услугите и следователно са нясно с рисковете по придобиването им. Организациите извършващи услуги трябва да обръщат внимание на тези рискове и да разработват мерки по намаляването им. Това ще доведе не само до задържане на настоящите клиенти, но и до привличането на нови. Главната задача на маркетинга на услугите е да помогне на потребителите да оценят фирмата и нейните услуги.

1.3 Същност и съдържание на маркетинга в туризма

Туризмът по своите основни характеристики няма някакви особени различия от останалите форми на стопанска дейност. Поради това всички съществуващи положения на съвременния маркетинг могат да бъдат прилагани с пълна сила и в сферата на туризма. Същевременно има и ясно изградена специфика, която го отличава както от търговията със


Други реферати:
Науката психология
Науката социална психология и нейното приложение в туризма
Научни основи на психологията
Невербална комуникация
Невробиологични основи на поведението


Изтегли рефератаНевробиологични основи на поведението - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия