Същност, съдържание и основни понятия на маркетинга в туризма

стоки така и от другите форми на услуги. В традиционното производство има конкретен резултат на труда (стока в материално-веществена форма) и съответно разбирането за марекетинга има по-конкретно съдържание. В туризма резултатът от дейността се свежда до туристическия продукт. Туристически продукт се нарича всяка услуга, удовлетворяваща едни или други потребности на туристите, подлежаща на заплащане от тяхна страна. Към туристическите услуги се отнасят хотелските, транспортните, екскурзионните, преводаческите, битовите, комуналните, последническите и др. видове услуги. Въз основа на това туристическия продукт може да бъде разглеждан в тясен и широк смисъл. В тесен смисъл – туристическият продукт са услугите от всеки конкретен сектор на туристическата индустрия – хотелиерски продукт, туроператорски продукт, транспортен продукт и т.н. В широк смисъл – туристическия продукт е комплекс от продукти и услуги, които в съвкупност образуват туристическото пътуване. Основният туристически продукт е комплексното обслужване, т.е. стандартен набор от услуги продаваем на туристите като единен пакет. Туристическите пътувания зад граница, се осъщестяват на базата на стандартен набор или пакет услуги, известни като package-tour. Тези пакети са главния предмет на дейност на голяма част от туристическите фирми. Важно е да се знае, че равнището на търсене на пакетни услуги съществено се различава по региони. Най-голяма популярност те имат в Белгия, Германия, Холандия, Великобритания и Дания, като общият им процент като цяло от всички пътувания е 38%. За сравнение в Гърция, Испания и Италия нивото на търсене за същият вид продукти е 30%. На туристическия продукт успоредно с общите специфични характеристики на услугите са присъщи и някои отличителни особености:

Първо, това е комплекс от услуги и продукти (материални и нематериални компоненти), характеризируем чрез сложна система от взаимоотношения между различните компоненти.

Второ, търсенето на туристически услуги е изключително еластично по отношение на доходите и цените, но успоредно с това зависи и в много голяма степен от политическите и социалните условия.

Трето, клиентът, като правило не може да види туристическия продукт до неговото потребление, а самото потребление в голяма част от случаите се осъществява непосредствено на мястото на извършване на туристическата услуга.

Четвърто, потребителят преодолява разстояние, отделящо го от продукта и мястото на потребление, а не обратното.

Пето, туристическият продукт зависи от промени свързани с време и пространство и има сезонни колебания в равнището на търсене.

Шесто, предлагането на турстически услуги се отличава с негъвкаво производство. Те могат да се потребяват само на определено място. Хотелът, аерогарата, базата за отдих не могат да бъдат пренесени в края на сезона в друг регион.


Други реферати:
Магическата сила на думите
Лесно ли е да си тийнейджър в наши дни
Красотата и мъдростта в старогръцката лирика. Мотив за робството
Луд ли е Дон Кихот
Какъв искам да бъде моят учител


Изтегли рефератаКакъв искам да бъде моят учител - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия