Съвременни психологически интерпретации на моделирането в учебната дейност

В най- ново време се правят успешни опити да се моделира един от най-сложните психопедагогически феномени – мотивацията. Разработват се редица психологически модели на известни психолози: „тримерен модел на мотивацията”, който включва когнитивни, личностни и индивидуалнопсихологически качества на личността( Д. Олпорт, Б. Аткинсон, Л. Фестингер)

Известен и т. н. „кубичен модел”(Б. Хилфорд)

В тези случаи се изследват рационално мотивационните компоненти- цели, изграждане на личностен смисъл, формулиране на мотивационни намерения.


И като заключение авторът на тази статия извежда на преден план следните изводи:
  • Психологическото моделиране осигурява по- пълноценно развиващо обучение.

  • Формират се по- успешно редица нравствени качества у учениците(сътрудничество, взаимопомощ, устойчивост на волята, изграждане на положителни социални емоции и др.)

  • Психологическото моделиране създава по-добри възможности възможности за формиране на цялостната мотивационна дейност на учениците.

  • По основните четири насоки в психологическото моделиране най-добри възможности по главните показатели на изследването се очертават при моделирането на предметните действия, следвано от когнитивните модели.
Други реферати:
Теоретични основи на държавния бюджет
Ценова политика-характеристика на цената
Търговско предприятие
Същност на комуникациите
Стопанско управление


Изтегли рефератаСтопанско управление - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия