Съвременният модел на сексуално възпитание

СЪВРЕМЕННИЯТ МОДЕЛ НА СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ


Проблемите, свързани със сексуалното възпитание на младите хора е необходимо да се разглеждат от широки социални позиции, в неразривна връзка с развитието на обществото. При това те трябва да се обсъждат трезво, коректно научно и реалистично. Процесите, ставащи във всички сфери на живот у нас доведоха до действителността ни някои феномени, отдавна известни на човечеството,които дълги години бяха елиминирани у нас по идеологически причини. Преходът от тоталитарно към демократично общество е свързан и с промяна на възпитателните цели, съдържание и технологии.Много важни промени стават и в областта на интимния и особено на сексуалния живот на човека. Осъзнаването на неговото голямо значение за личността и за обществото като цяло, неговата

жизнена фундаменталност и социокултурна насоченост води до преосмисляне на цялата система на сексуално възпитание от позициите на съвременната педагогическа парадигма.

СЕКСУАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ е процес на целенасочено и управлявано взаимодействие на възпитаника със социализиращите фактори, в хода на който се формират знания, умения и установки на личността, свързани със социално ценните отношения и начини на поведение в сексуалната сфера.Тъй като сексуалната активност е една от съществените и важни насоки на активност на човека, резултатът от сексуалното възпитание е сред значимите страни на цялостното и хармонично развитие и реализация на човека.

РЕЗУЛТАТ ОТ СЕКСУАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ е определено ниво на възпитаност, изразяваща се в информационна, мотивационна и операционална готовност на личността за участие в регламентирани от обществото дейности и основани на вътрешна мотивация самодейности за задоволяване на сексуалните потребности.Сексуалното възпитание има редица аспекти - психически, социален, здравен, етичен, културен, естетически, правен. То може ла се интерпретира по различен начин и от различна позиция. Най-често срещаната грешка е принизяването на секса до предимно физиологична дейност и оттам монополизирането на съответната проблематика от медиците [Виж 9]. Именно затова е по-правилно да се употребява терминът "сексуално възпитание" вместо по-тясното "полово възпитание". С това се извежда на преден план и се подчертава социокултурната страна на сексуалните отношения, сексуално-еротичния пласт на човешките отношения, в които най-ярко проличава социализираността на човека в тази сфера.В съвременния свят съществуват три обособени модела на сексуално възпитание, според доминиращата концепция. Тези модели са следните:

РЕСТРИКТИВЕН (ОГРАНИЧАВАЩ) - основаващ се на едностранна етическа, идеологическа

или религиозна концепция, затворена в границите на един социокултурен контекст и налагаща вече разработени идеи. Този модел включва активен трансфер на ценности от старото към новото поколение при минимум странична информация. Счита че, че има само един правилен начин на сексуално действие, който трябва да се усвои, като при това детето се предпази от всички други вероятности,тълкувани като перверзии. Ценностният модел включва: самоконтрол; потискане в някаква степен на проявленията на пола; примат на духовните ценности; подчинение на възрастните; доверие; личен пример; чистота; целомъдрие; отговорност; сексуална репродукция; отрицание на девиациите; традиционни роли на мъжа и на жената, бащата, майката и децата.Моделът е


Други реферати:
Микропроцесорна техника
Мрежови инфраструктури
Представяне на едномерни непрекъснати сигнали в цифрова форма
Процеси. Взаимодействие между процеси
Операционни системи


Изтегли рефератаОперационни системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия