Създаване и начално развитие на българската държава

владетели кръстосват меча през 792г. край крепостта Маркели в Източна Тракия.Новата победа възвръща досойнството на България.
Кардам е първият хан от втората половина на VIII век, който в залеза на живота си, осигурява повече от десетилетие мирно развитие на България.
Възникването на Българската държава начело с хан Аспарух е закономерен резултат от общественотата еволюция и развитие на славяни и прабългари.Като държава България е първия политически съюз в който дейно и трайно участие вземат славяните. Българите и славяните успяват да запазят своята самобитност, за разлика от много други племена, въвлечени в прехода на античност към средновековие.След полагането на първия камък на държавата и последвалото и развитие, България коренно променя Европейския югоизток и става притегателен център за останалите извън пределите й славянски и прабългарски племена.Авторитетния възход през управлението на хан Тервел значително показва високото еволюционното ниво до което са стигнали пръбългарите в сравниние с останалите общности в Югозападна Европа.Успешния изход от застрашителната вътрешна криза, разстърсила България през третата четвърт на VIII век, още веднъж доказва устойчивостта и във времето.Неутрализацията на византийската опасност и стабилизирането на ханската власт при хан Телериг и хан Кардам, дават ясен пример за неоспоримото вътрешно и външно възмогване.България навлиза в деветото столетие като авторитетна, силна държава и цивилизационен център на славянството и културата.
Други реферати:
Температурни преобразователи
Теоретична механика
Теоретични основи на електрохимичното размерно обработване
Балкански ислям
Дали всички религии се стремят към една цел


Изтегли рефератаДали всички религии се стремят към една цел - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия