Създаване на презентации




Запознаване с PowerPoint XP.Създаване на презентации


Съдържание


 • Стартиране на PowerPoint XP

 • Възможности на PowerPoint XP

 • Структура на презентацията

 • Основни правила при изготвяне на презентация

 • Понятие за интерфейс

 • Елементи на интерфейса

 • Елементи на интерфейса -графично

 • Команди за работа със слайд

 • Използване на готови шаблони

 • Запис на презентация




Възможности на PowerPoint XP



 • Изработване на презентации

 • Използване на готови шаблони

 • Добавяне на ефекти за преход между слайдовете

 • Вмъкване на :

  • Обикновен артистичен текст

  • Автоматични форми

  • Таблици

  • Диаграми

  • Блок- схеми

  • Снимков материал

  • Звук

  • Видеоматериал

 • Анимиране на вмъкнатите обекти

 • Добавяне на бутони

 • Записване на презентация с парола

 • Аранжиране на собствено шоу

 • Възможност за записване на гласов съпровод


Основни правила при изготвяне на презентация



 1. Размера на шрифта не трябва да бъде по-малък от 18

 2. Презентацията се използва за визуалзация на ключовите моменти

 3. Винаги вмъквайте графични елементи


Други реферати:
Ритуалната космогония на тракийския орфизъм
Средновековие-Борба за запазване на независимостта на българската държава
Тайните на Третия райх
Очерк за ислямизираните българи и националновъзродителния процес
Таблица на владетелите от Първото Българско царство


Изтегли реферата



Таблица на владетелите от Първото Българско царство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия