Създаване на творческа концепция

Създаване на творческа концепция

Писане на рекламната стратегия

Рекламната стратегия се състои от четири елемента:

Целева група.

 • Продуктова концепция.

 • Медии за комуникация.

 • Творческа концепция: какво искаме да се комуникира и как искаме да изразим посланието.

 • Създаване на творческата концепция

  Творческата концепция е част от рекламната и маркетинговата стратегия. Тя включва:

  Текстова платформа – какво ще кажем и как ще го кажем.

 • Художествена платформа – какво и как ще покажем.

 • Произвоство – какво ще сътворим физически и как.

 • Преди да започне работата по измисляне на творческата концепция, трябва да имаме подробна информация от проучвания относно:

  Как е сегментиран пазара и коя е нашата целева група.

 • Как ще се позиционира продукта.

 • Коя е ключовата изгода за потребителя.

 • Какъв е имиджът на продукта.


 • Писане на творчески бриф

  1. Творческият бриф е документ, който служи като ръководство за творческия отдел при създаване на реклама.

  Творческият бриф засяга най-важните въпроси, които трябва да се разгледат в рекламата или в рекламната кампания напр.:

  • Кои са най вероятните потребители на продукта.

  • Как потребителите биха били описани от гледна точка на демографски, поведенчески, психологически характеристики.

  • Какви нужди и желания имат потребителите – рационални /практически и функционални/ и емоционални /психологически, социални и символни/.

  и още:

  • Какви са целите на кампанията.

  • Как да бъдат постигнати.

  • Посоки за генериране на творчески идеи.

  • Примерни канали за комуникация.

  • Задължителни елементи (ако има такива).

  • Изисквания на клиента.

  • Ограничения

  Създаване на художествената платформа и производство

  1. В повечето случаи елементите на стратегията на посланието се разработват едновременно – текстова и художествена платформа.

  2. Стратегията гарантира, че рекламата ще каже правилното нещо, в правилния контекст, на правилните хора, с правилния тон и по правилен начин.

  Измисляне на Голямата идея

  Процесът се нарича още визуализация или концептуализация.


  Други реферати:
  Управление на парите във фирмата, управление на вземанията.
  Алтернативни енергийни ресурси
  Управляващо дружество.
  Финанси и кредит
  Екологични проблеми на световния океан


  Изтегли реферата  Екологични проблеми на световния океан - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия