Таблица на глаголаминало време

сегашно време

бъдеще време

преди момента на говорене

в момента на говорене

след момента на говорене

мин.несв.вр.

мин.св.вр.

СЕГА

Какво правя?

ПОСЛЕ

Какво ще правя?

ТОГАВА

Какво правех?

ВЕЧЕ

Какво правих?

І спрежение -е

Аз

Ти

Той,тя,то

Ние

Вие

Те


ЧЕТЯХ

ЧЕТЕШЕ

ЧЕТЕШЕ

ЧЕТЯХМЕ

ЧЕТЯХТЕ

ЧЕТЯХА


ЧЕТОХ

ЧЕТЕ

ЧЕТЕ

ЧЕТОХМЕ

ЧЕТОХТЕ

ЧЕТОХА

ЧЕТА

ЧЕТЕШ

ЧЕТЕ

ЧЕТЕМ

ЧЕТЕТЕ

ЧЕТАТ

ЩЕ ЧЕТА

ЩЕ ЧЕТЕШ

ЩЕ ЧЕТЕ

ЩЕ ЧЕТЕМ

ЩЕ ЧЕТЕТЕ

ЩЕ ЧЕТАТ

ІІ спрежение -и

Аз

Ти

Той,тя,то

Ние

Вие

Те


ХОДЕХ

ХОДЕШЕ

ХОДЕШЕ

ХОДЕХМЕ

ХОДЕХТЕ

ХОДЕХА

ХОДИХ

ХОДИ

ХОДИ

ХОДИХМЕ

ХОДИХТЕ

ХОДИХА

ХОДЯ

ХОДИШ

ХОДИ

ХОДИМ

ХОДИТЕ

ХОДЯТ

ЩЕ ХОДЯ

ЩЕ ХОДИШ

ЩЕ ХОДИ

ЩЕ ХОДИМ

ЩЕ ХОДИТЕ

ЩЕ ХОДЯТ

ІІІ спрежение –а,я

Аз

Ти

Той,тя,то

Ние

Вие

Те


СЛУШАХ

СЛУШАШЕ

СЛУШАШЕ

СЛУШАХМЕ

СЛУШАХТЕ

СЛУШАХА

СЛУШАХ

СЛУША

СЛУША

СЛУШАХМЕ

СЛУШАХТЕ

СЛУШАХА

СЛУШАМ

СЛУШАШ

СЛУША

СЛУШАМЕ

СЛУШАТЕ

СЛУШАТ

ЩЕ СЛУШАМ

ЩЕ СЛУШАШ

ЩЕ СЛУША

ЩЕ СЛУШАМЕ

ЩЕ СЛУШАТЕ

ЩЕ СЛУШАТ

окончания

ед.ч.

1 лице

2 лице

3 лице


1 лице

2 лице

3 лице

-ше

-ше


-хме

-хте

-ха

-

-


-хме

-хте

-ха-а -я -м

-


-м -ме

-те

-ат -ят -т


Бъдеще време се образува от частицата „ще” и формите за сегашно време.

мн.ч.ВНИМАНИЕ! Глаголите от ІІІ спр. имат еднакви глаголни форми за мин.св. и мин.несв.вр. с изкл. на 2 и 3 л. ед.ч. При съвпадение на формите двете времена се разграничават по смисъл /в контекста/ или като се преобърне изречението във 2 или 3 л. ед.ч.

Пример: Тогава ние дълго слушахме приказката.

Тогава той слушаше приказката. /мин.несв.вр./

Ние вече слушахме тази приказка.

Той вече слуша тази приказка. /мин.св.вр./

ВНИМАНИЕ! Глаголите от свършен вид образуват сегашно време с „да”. Те нямат самостойно мин.несв. вр. Употребяват се в подчинени изречения.

Сег.вр.: аз да падна, ти да паднеш, той да падне...

Мин.св.вр.: аз паднах, ти падна, той падна ...

Мин.несв.вр.:аз /ако/ паднех,ти /ако/ паднеше, той /ако/ паднеше...


СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ „СЪМ


Сег.вр. аз съм, ти си, той е, ние сме, вие сте, те са

Мин.св.вр./Мин.несв.вр. аз бях, ти беше/бе, той беше/бе, ние бяхме, вие бяхте, те бяха

Бъдеще вр. аз ще съм, ти ще си, той ще е, ние ще сме, вие ще сте, те ще са

аз ще бъда, ти ще бъдеш, той ще бъде, ние ще бъдем, вие ще бъдете, те ще бъдатДруги реферати:
Пробен държавен зрелостен изпит по математика (май 2007 г)
Математическо състезание за 2 клас
Национално състезание по математика-общински кръг 7 клас
Тест по математика за 7 клас
Тест по математика за 6 клас


Изтегли рефератаТест по математика за 6 клас - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия