Технически науки

Тема 1.

Структура на микропроцесорна система, магистрали, буфериране. Различия между универсални компютри и микропроцесорни системи за контрол и управление (вградени системи). Вътрешна структура на микропроцесора. Архитектура и класификация на микропроцесорите. Методи за адресиране. Методи и средства за повишаване на производителността на микропроцесорите и микропроцесорните системи - кеш-памет, конвейр, RISC архитектура, паралелна обработка, съпроцесори. - 4 ч.

Структура на микропроцесорна система, магистрали, буфериране.

Основните съставни части на една микропроцесорна (вградена) система, както и на всеки универсален компютър са (фиг 1.1):

  • (централен) процесор/микропроцесор;

  • памет (постоянна и оперативна, за данни и за програми);

  • периферен интерфейс (осигуряващ връзката чрез периферните устройства. с външния свят - наблюдаваните и управлявани обекти и оператора).

Условно периферните (входно-изходните) устройства не са включени в блоковата функционална схема на микрокомпютъра. Това съответства на идеята за относителната универсалност на микрокомпютрите, в т.ч. и на вградените микрокомпютри, които се предлагат в много случаи като завършени изделия с възможност за различни конкретни приложения. Броят и видът на периферните устройства се определя от приложението.
Фигура 1.1

Връзката между съставните части на системата става през вътрешносистемен интерфейс - магистрали за адреси, данни и управление. В големите системи микропроцесорът, паметите и периферните (интерфейсните) схеми се свързват не непосредствено към линиите на магистралата, а чрез еднопосочни и двупосочни буфери, които повишават товароспособността на техните изводите.


Други реферати:
Теория на парите и кредита-пищови
Тест по управление на местните финанси
Тест по финансов и данъчен контрол
Техники на данъчно облагане
Финанси


Изтегли рефератаФинанси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия