Техника за провеждане на екскурзиите

Техника за провеждане на екскурзиитеЕфективността на екскурзиите зависи до голяма степен от използваните техники за провеждането им. Екскурзията започва с въвеждаща беседа от екскурзовода, която се исвършва на мястото на срещата на екскурзовода с групата (в началото на маршрута). След слизането от автобуса екскурзовода е длъжен веднага да определи мястото за разполагане на групата. В методическия план, обикновено са предвидени няколко варианта (места) за разполагане на групата. Това е необходимо във връзка с обстоятелството, че в един и същ екскурзионен обект могат едновременно да се намират няколко групи, затова той трябва да разположи групата си отделно от другите. Освен това мястото за разполагане на групата може да се променя в зависимост от състоянието на времето през деня и поставените задачи.

Ако обекта се разглежда заедно с околния ландшафт за разглеждане не се избира най – отдалечената точка, при което е желателно ъгъла на погледа да не е по – голям от 18°. Ако обекта се изучава детайлно, то групата се разполага в непосредствена близост до обекта, при което разстоянието се препоръчва 2 – 2.5 пъти по – голям от височината на на обекта. Например ако крепостната кула е висока 15 м разстоянието за разполагане на групата трябва да е 30 – 40 м. Екскурзионната група трябва да е разположена така, че да вижда и обекта и екскурзовода, а екскурзовода трябва да вижда добре и обекта и групите. Най – добре е екскурзионната група да бъде разположена в полукръг. Екскурзовода трябва да стои в края на полуокръжността в профил към екскурзиантите, ако екскурзиантите подхождайки към обекта не са построени правилно екскурзовода с подмамителни жестове им показва как да се разположат.

В екскурзоводната практика екскурзоводът често застава в центъра на полуокръжността – в този случай неговият разказ най – добре се чува от всички екскурзианти без да се налага той да повишава глас, но при такава постановка екскурзовода застава с гръб към туристическия обект, което затруднява показа и жестовете на екскурзовода към обекта, които не винаги са целенасочени и точни. При провеждането на екскурзията се отделя строго


Други реферати:
Таксите-основна данъкоподобна приходна форма
Риск и възвръщаемост
Публично стопанство и публични блага
Формиране на капитала на предприятието (фирмата)
Характеристика на личното подоходно облагане


Изтегли рефератаХарактеристика на личното подоходно облагане - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия