Технология на производство на хляб тип Софийски

УВОД
Производството на хляб започва преди много хилядолетия като зърнена каша и питки, за да достигне формата и вида на днешния хляб. Дългият и труден път на производството на хляба е свързан с факта, че неговото приготвяне представлява сложен технологически процес, в който вземат участие много процеси – физични, биохимични, колоидни, микробиологични, термодинамични и др.

Една от първите дейности на човека, започнал да води заседнал живот, е свързана с усвояването на зърнените житни растения като храна. Приготвянето на тази храна се изменя и усъвършенства с развитието на човешкото общество.

През годините хлебопроизводството у нас направи огромна крачка в развитието си и се превърна от дребно, примитивно и занаятчийско в съвременна и модерна хлебна промишленост.

Задачите, които предстоят да се решават успоредно с механизацията, автоматизацията, концентрацията и специализацията, са свързани и с проблемите по разнообразяването на асортимента, повишаването на техническото равнище и качеството на готовата продукция, с управлението и контрола на технологическия процес, включващ в себе си всички етапи от приемането и съхранението на суровините до предявяването на готовата продукция за продажба.

Значителна роля в това отношение се пада на натрупания опит, световната и нашата научна мисъл и на специализираната литература.

Други реферати:
Младежка субкултура (лекция)
Модерни теории за същността и видовете общества
Наблюдението като метод
Натурализмът в социологията на 19 и началото на 20в
Общество и култура


Изтегли рефератаОбщество и култура - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия