Технология на производство на хляб тип Софийски

изваждането на хляба от пещта до изравняване на хляба на отделните слоеве и достигане на равновесна влага. В края на изпичането кората има влага от 9 до 20%, губи крехкостта си, става млечна и еластична. Част от ароматните вещества преминават навътре в хляба, а друга част се губят. Средината престава да лепне, пластичността и намалява, а еластичността се увеличава. Хлябът е годен за употреба до 72 h.

Помещенията, в които се съхранява готовата продукция са складове, където се следят определени параметри : температура - 15 – 25°С, относителна влажност 60 – 70%, скорост на движение на въздуха 0,3 – 0,5 m/s.

Готовата продукция се транспортира в каси които са пласмасови или метални или в ролпалети. В пласмасовите касети хляба се подрежда хоризонтално-странично и на долна кора в металните касети. Периодично те трябва да се мият с подходящи миещи препарати.

Ролпалетите са многоетажни мрежести колички в които хляба се нарежда на долната си кора веднага след изпичането.Ролпалетите запазват формата на хляба, в тях бързо изстива,но стареенето протича по-интензивно.Ролпалетите се мият периодично чрез потапяне и обливане със силна сртуя вода. Изискванията към транспортирането трябва да са съобразени със спецификата на храната и изискванията на действащите нормативни актове.

38Други реферати:
Български език
Българските хъшове - герои и мъченици
Българският език
Какво означава да си гражданин на света
Национално сдружение на общините в Република България - лобиране в Брюксел чрез Комитета на регионите


Изтегли рефератаНационално сдружение на общините в Република България - лобиране в Брюксел чрез Комитета на регионите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия