Тема 2-Основен Философски въпрос и неговото решение (тема и пищов)

Основен Философски въпрос и неговото решениеКато система от определени въгледи, идеи и теории за устройството на света философията е ядрото на всеки мироглед. Мирогледния характер на проблемите решавани от философията , в цялото нейно историческо развитие ,намира своето отражение в нейния основен въпрос – отношението м/у материалнот и духовното. Философската наука е считала за осн. свой въпрос отношението м/у битието и съзнанието. Отговаряйки на осн.фил.въпрос философите са се разделили на материалисти и идеалисти. Тези които признават битието , природата материята за първичното, а съзнанието мисленето за вторично образуват лагера на материалистите. И обратно онези които считат за първично зъзнанието, мисленето ,а действителния свят природата за вторично, признавайки за сътворяването на света от бога, образуват лагера на идеалистите. Има философи създали теории съгласно които духовното не зависи от материалното, а материалното от духовното.Така например Рене Декарт признава две субстанции- материална и духовна които съществуват независимо една от друга Тези философи се наричат дуалисти . Дуалистическото откъсване на съзнанието от материята довежда до идеализъм.Както материализмът, така и идеализмът изминали дълъг път на развитие и в историята на философията съществували различни форми на материализъм и идеализъм. Първата историческа форма на материализма била материалистическата философия на робовладелското общество.Това е матер.получил своето развитие в древна Индия ,а най силно развита форма в древна Гърция. В епохата на зараждане на капиталистическото общество, буржоазията противопоставяла на феодалния религиозно-идеалистически мироглед материалистическото разбиране на света.Това е втората форма ,а третата форма на материализма е диалектическия и исторически материализъм, създаден от Маркс и Енгелс. Главни разновидности на идеализма са субективния и обективния идеализъм. Обективния идеализъм е с представители като Платон, Аквински Хегел и т.н.които твърдят че духовното е първичното по отношение на материалния свят. А субективните идеалисти като Сократ,Мах и др. считат че предметите , които наблюдаваме възприемаме, са само комбинация на нашите усещания и представи.Последователните материалисти защитават принципа на пзнаваемостта на света.. Само една малка чст от материалистите не заемащи тази позиция а застъпват становището, че не е възможно да се достигне пълно вярно обективно знание. Тази философска позиция се на рича агностицизъм. Философите –агностици се опитват да заемат средна линия м/у материализма и идеализма но винаги отиват към идеологическото отричане познаваемостта на света.
Други реферати:
Най-голямата загадка е въпросът за произхода на човека
Наркотиците
Качество на обслужването в хотел
Наследствени болести при човека.
Настинка


Изтегли рефератаНастинка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия