Теми по Стратегически мениджмънт

Основни теми


1. Въведение в дисциплината стратегически мениджмънт

1.1. ключови думи (основни понятия, категории, критерии, система от показатели);

1.2. пазарната икономика- обект и отправно начало на стратегическото управление;

1.2.1. основни принципи и главно противоречие;

1.2.2. проблеми на пазарната икономика. Условна квалификация и кратка характеристик;

1.2.3. класически категории на пазара и пазарен механизъм;

1.2.4. регулативни функции на държавата и държавните институции;

1.3. Предмет на дисциплината и нейните връзки на „входа” и „изхода” с други научни дисциплини

2. Методи и техники в стопанското управление

3. Стратегическо управление на фирмата

4. Избор на планови варианти за капитални вложения

4.1. класичвски методични единици;

4.2. дискотно правило;

5. Стратегии във фирменото управление

5.1. с общо значение

5.2. нападателни стратегии

5.3. дефанзивни стратегии

5.4.1. стратегии свързани с промяната в организацията;

5.4.2. стратегия на общите действия;

5.43. защитна стратегия;

5.4.4. стратегия на разума

5.4.5. стратегия на договарянето;

5.4.6. динамични стратегии;

6. Техники за управленски решения. Подборен списък на Озбърн

7. Бизнес план. Принципна схема- раздели (елементи)

8. Стратегически мениджмънт

8.1. обща характеристика на стратегическия мениджмънт (т.1.1 и т.1.2, стр. 6÷25)

8.2. формално стратегичсеко планиране (стр. 25÷31)

8.3. определяне на стратегическата посока (стр. 56÷66)

8.4. алтернативни концепции на стратегическия мениджмънт (стр. 115÷131)


Мениджмънтът- общи и специфични особености


1. Управление, стопанско управление, мениджмънт, мениджеризъм, структура на управлението, фази на управлението, управленски проекти, функции на управлението, мисли в науката за управление, стратегическо управление, управленско решение, властта в управлението, управленски техники, управление по резултати, управленска култура;

2. Природа на мениджмънта

Мениджмънта може да се идентифицира с понятието „стопанско управление”, макар че Питър Дракър, приема че обектите на мениджмънта обхващат звена и дейности с ангажиране на средства за разходи с цел осигурява на доходи. Управлението с по-широко понятие от стопанското управление, то най-общо е: комплекс от въздействия върху явленията и процесите, т.е. от субектите-хората, върху обектите, с цел промяна на тяхното състояние в посока на развитие, установено чрез количествени и качествени характеристики (система от показатели)

Основа за развитието като наука и практика е кибернетиката, която в края на XIX и началото на XX век, осигури като наука общите закони на системите, включително на управляващите системи.

Управлението се използва твърде нашироко в съвременната практика: в политиката (управление на държава); в техниката (управление на машините); управление на фирмата е част от управлението на националното стопанство;


Други реферати:
Септуагинта и св.св. Кирил и Методиевият превод на Стария Завет
Христологическите възгледи на св. Максим Изповедник
Сегментиране на пазара и позициониране на продукта
Сътворяването на човека по Божи образ
Свети Василий Велики-Шестоднев


Изтегли рефератаСвети Василий Велики-Шестоднев - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия