Теории за подбор и структуриране на учебните съдържания

Задача 1: Представете и обяснете следните теории за подбор и структуриране на учебните съдържания:


  1. Теории за подбор и структуриране на учебните съдържания – исторически план.


Теория за формалното образованиеДидактически формализъм (формално образование)


Формалното образование и неговите привърженици акцентират върху развитие на мисловните способности на учениците, уменията за интелектуална дейност (гимнастика на ума), особено на тяхната памет, представи, форми и стил на речта, волята, донякъде и на въображението. За дидактическия формализъм ценност е не самото съдържание на учебните предмети, а неговото влияние за развитие предимно на някои страни от интелектуалната сфера на учениковата личност. Особена формираща стойност се предава на т. нар. „инструментални” (разбирайте класически) предмети – в случая езици и литература, история, логика, философска пропедевтика, някъде и математика. Основа за теорията и практиката на формалното образование, чието начало е краят на XVIII и началото на XIX в., са вижданията на И. Кант с неговата философия на разума и разсъдъка, дейността и възгледите на Й. Х. Песталоци, предписанията на А. Дистервег, който направо заявява, че висшата цел на образованието по своя характер е интензивно-формална, а не екстензивно-материална, и всички техни привърженици, които преакцентират и хиперболизират субективнопроцесуалната страна на образованието върху базата на предпочитано хуманитарно учебно съдържание.Теория за материалното образование


Дидактически материализъм (материално образование)


Материалното образование има за основен приоритет предаването на възможно най-голямата сума от знания от различни области на учебните съдържания. В сферата на това направление от втората половина на XIX в. (но неговите корени са още от XVII в.) се приема за автоматична даденост, че полезността на знанията формира съответните качества, без да се полагат специални инструментални усилия.Теория за културно-историческите степениПоследователите на Хербарт – Т. Цилер и В. Райн, виждат едно конкретно приложение на идеята за концентрация на учебното съдържание чрез механично обвързване със закона на Е. Хекел за повторение на някои черти от родовото развитие във видовото. При това положение детето, което встъпва в училище, извършва културно-философска работа, т. е. преминава чрез учебното съдържание


Други реферати:
Видове ECAD системи. Харатктеристики и възможности. Критерии за избор на ECAD система
Видове LCD дисплеи за електронните устройства.
Високоскоростни услуги в мобилните клетъчни мрежи
Внедряване на ERTMS, ETCS, GSMR
Връзка между стъпалата на усилвателите.


Изтегли рефератаВръзка между стъпалата на усилвателите. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия