Теории за подбор и структуриране на учебните съдържания

и неговото овладяване ония епохи, които е преминало обществото. Така се стига до извода, че ученикът трябва да премине три основни етапа: фантазен, фактически и рефлектиращ, така както обществото минава митичен, исторически и философски етап, а народът пък преминава героични времена, образуване на държавата, пълно развитие на живота или преход от патриахално към законово уредено общество. Така учебното съдържание има своето основание да бъде подредено в културно-исторически степени и да се структурира около водещ назидателно-възпитаващ предмет, а от него да се извеждат темите и целите за деня, седмицата, месеца и годината. Степените придобиват следния вид:


I кл. – епически приказки или 12 народни приказки от сборника на братя Грим. Приказките имат силата да събуждат нравствеността, разсъжденията върху нравствената проблематика, да се дават нравствени оценки. Духът на народа оживява развитието на детето в първи клас, а приказките позволяват най-добре да се извеждат разбираемо темите и целите на останалите учебни дисциплини;

II кл. – разказите за Робинзон Крузо от Д. Дефо. Те напомнят за онези исторически времена, в които човек е живял още сам, а не в група или по-голяма общност;

III кл. – история на патриахалните времена в Стария завет и народните предания в Тюрингия или друг народен епос според областта. Патриахалното общество е едно голямо семейство, неговите членове са подченени на семейния глава така, както децата на родителите си;

IV кл. – период на еврейските съдии и период на Нибелунгите. Тук се възвеличават отделните герои. Периодът свършва с това, че всички израилтяни се чувстват един народ, така както се консолидира и немският народ;

V кл. – период на израелските царе и на немските от Карл Велики до Рудолф Хабсбургски. Тук идва подчинението на авторитети и живот в държава;

VI кл. – пророците от Стария завет и животът на Исус Христос от Новия завет, заедно с преселението на народите, императорство и папство. Всеки народ трябва да се изпълни със съзнанието за Исус Христос и неговата мислия, както и да се въздигне до най-висша степен на нравственото си битие;

VII кл. – история на апостолите от Новия завет, епоха на откривателствата, Реформацията и Тридесетгодишната война;

VIII кл. – деяния на апостолите, Лутеров катехизис, Фридрих Велики и основаване на Немската империя;


Има частични опити да се преподава по тези степени в Германия и други страни (вкл. и в България), но това е за много кратко време. Теорията на културно-историческите степени е силно объркана, напълно изкуствена и представлява по думите на П. Каптерев „еврейско-немска протестантска смесица”, която не издържа присъдата и верификацията на времето.  1. Съвременни интегративни теории.НеопрагматизъмНеопрагматистката теория за учебното съдържание се влияе от прагматизма въобще, който все повече приема синтезни черти с други направления, но не се


Други реферати:
Богообразност на човешката личност
Мюсюлманското вероизповедание в България - бариера или проводник на ислямския фундаментализъм
Символизмът на иконата
Биологични прояви на сортови домати отглеждани в стоманено-стъклени оранжерии
Влияние на различни азотни торови норми върху продуктивността на три сорта мека пшеница


Изтегли рефератаВлияние на различни азотни торови норми върху продуктивността на три сорта мека пшеница - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия