Теории за подбор и структуриране на учебните съдържания

разделя с основните си постулати за социален реконструктивизъм, общинно възпитание и образование за оцеляване. Основните „играчи” в неопрагматистката теория са Т. Брамелд, Х. Раг, У. Файнберг, Х. Шейн, Д. Каунтс, Л. Меткалф, Х. Хант, М. Скривен, Дж. Криейджър, Б. Собел и др.

Привържениците на реконструктивизма в общото образование са адепти предимно на социалните и хуманитарните учебни съдържания.Нов структурализъм на образователната трансакцияТрансакцията е поведенческо събитие или негова страна, същността на което е взаимодействието между участниците в него и средата. Трансакционният структурализъм под формата на компонентноспецифичната теория за учебното съдържание е отразен във вижданията на някои американски учени – D. Merril, M. Jones, в първата половина на 90-те години на XX в. Те отправят към няколко метапостулата:


  • Учебното съдържание се състои от факти, концепции, процедури и принципи;

  • Резултатите от ученето са състояния, които имат формите на запомняне, приложение и откриване (макар че традиционно за постижение се смята разбирането). Така Д. Мерил влиза в когнитивизма с двата аспекта на резултиране на ученето – конструиране и утилизация;

В структурата на учебното съдържание по Д. Мерил влизат два компонента: първични и вторични. Първичните са: правила, примери, припомняне, приложение. Във вторичните са: предпоставки, цели, помощи, мнемотехники и обратни връзки.Когнитивизмът в учебното съдържаниеПрез 70-те и 80-те години на XX в. американските педагози когнитивисти, разочаровани от неуспехите на структурализма, започнаха различни търсения от рода на противопоставяне на тесния практицизъм на прагматистите, строго придържане към логиката на науката и пряко внасяне на нейното съдържание в учебните предмети, учениците да чувстват, че придобиват „ноу-хау” на изседователя, пренос на пряк академизъм и т. н. Всичко това обаче довежда до нови крайности и вследствие на самата природа на когнитивизма се стига до извода, че най-рационално по отношение на учебното съдържание ще бъде развитието на теоретичното мислене, логиката в познанието и неговото проблематизиране.Нео- и постпозитивистки възгледи за учебното съдържаниеОт позициите на логическия позитивизъм най-известен е английският учен П. Хърст, който предлага вариант на структурата на учебното съдържание за средното общо образование чрез т. нар. „базиси”. Базисите са форми на представяне на учебното съдържание в зависимост от това, доколко и как могат да бъдат


Други реферати:
Информатика-История на книжарница Трите букви
Информатика-Кар Рентал България
Информатика-курсова работа
Информатика-Маркетингово проучване и подбор
Информатика-пазарен механизъм


Изтегли рефератаИнформатика-пазарен механизъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия