Теории за подбор и структуриране на учебните съдържания

Интегриран курикулумИнтегрираният курикулум се базира на виждането за съчетаване и сливане на учебни съдържания от различни области. Понякога той е наричан интердисциплинарен или синергетичен (от. новолот. „synergia” – съвместно действие на различни сили).

Интегралният курикулум притежава вариативни съединени аспекти и асоциирани значения, фокусирани върху широки области за учене, като предполага цялостен път на овладяване, рефлексивен свят и интерактивност. Основните ключови думи, които се ползват за обяснение на интегралния курикулум, са: общо учене, житейски умения, обмислени същности, реални проблеми на живота и произтичащите от тях знания, обединение на редица дисциплини, свързване на широки концептуални теми и пр.

Р. Фогърти предлага десет начина за интеграция, чрез която „младият ум може да види как противоположни корени се съгласуват и разцъфтяват в едно стъбло”:


  • Фрагментарна интеграция;

  • Свързана интеграция;

  • Вложена интеграция;

  • Последователна интеграция;

  • Споделена интеграция;

  • Паяжинна интеграция;

  • Нишкова интеграция;

  • Калейдоскопична интеграция;

  • Потапяща интеграция;

  • Мрежова интеграция;Традиционни предметоцентристки теорииВ тези теории основното е структуриране на учебното съдържание на академични учебни предмети по признака на диференциация на знанието, без обаче да се стига до атомизация, фрагментация и разкъсване на картината на света. Предметоцентристки са ориентирани представителите на перениализма, донякъде на есенциализма, качественооперационния подход, привържениците на движението за „възстановяване на ученето”, или „назад към основите”, донякъде и Пол Хърст.

Строгият предметоцентризъм апелира към системност на знанията, строга академична подготовка, отрича съпътстващото обучение, не приема откритите училища и обучение, въздържа се от подкрепа на избираеми учебни предмети, бори се срещу тесния практицизъм и утилитаризъм.Концептуален модел на Ив. Марев и П. ПетровСпоред този модел учебно съдържание се разглежда като система от функционални структурни компоненти:


Други реферати:
Резултативни показатели в търговията
Системи за определяне на себестойността
Развитие на пазарите
Същност на контрола като обществено отношение
Рекламна политика


Изтегли рефератаРекламна политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия