Теории за подбор и структуриране на учебните съдържания

дейноста на учениците като съвкупност от общественоизработени способи и средства за отразяване и преобразуване на действителността;

познанието като процес и резултат от тази дейност;

обчуването като средство за личностно формиране на учащите се, за взаимно разбиране, самопознание и взаимодействие между обучаващи и обучавани, както и между самите обучавани;

общуване до степен на емпатия;Компонентна теория за учебното съдържание на И. Я. ЛернерСпоред тази теория основните компоненти на учебното съдържание са:


 • Когнитивен опит на личността;

 • Опит за осъществяване на начини на дейности (практически опит);

 • Опит от творческа дейност;

 • Опит от отношения на личността;Теория за операционалното структуриранеВ нея се предвижда следното:

 • Ясно и точно определяне на целите на текста;

 • Определяне на рационалните начини, по които учениците ще преобразуват входните си знания;

 • В учебното съдържание се отделят принципни въпроси;

 • Подбор на типични примери, като се дава възможност и на учениците да дават свои примери;

 • Всеки нов термин, закон, принцип и пр. се представя няколко пъти в различни контексти, за да може учениците по-точно да ги разберат и използват;

 • При характеристиката на някакъв предмет, явление, процес или събитие се определя класът, елемент ка който е този предмет, и чак след това се изреждат неговите признаци;

 • Всички действия от типа „отговор”, изпилнявани от учениците в хода на изучаване на текста, се наблюдават и контролират от учителя;Изисквания за подбор на учебното съдържаниеИзискванията са различни необходимости, условия, претенции, като се интерпретират, съблюдават и рефлектират в структурата на учебното съдържание.

6Други реферати:
“На прощаване”
Самовъзпитание
Aлеко Константинов, Бай Ганьо
Eпопея на забравените
Сексуално възпитание при децата


Изтегли рефератаСексуално възпитание при децата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия