Теория на Дарвин

Теорията на Чарлз Дарвин за еволюцията на живота на Земята е вградена в основите на съвременната биологична наука. Капиталният научен труд „Произход на видовете”, който той написва след завръщането си от пътешествие  с кораба „Бигъл” в 1859 г, е основата на теорията. Според тази теория организмите променят свои характерни белези, т.е. еволюират, благодарение на така нар. естествен отбор. Промяната на белезите се предава от поколение на поколение в дадено потомство по време на размножаването му.  Естественият отбор е процес на приспособяване на група организми (популация) към условията на външната среда. В резултат на естествения отбор онези промени на наследствените белези, които благоприятстват приспособяването и оцеляването на организмите в условията на външната среда, се предават в поколенията с нарастваща честота и обратно – онези от тях, които не са благоприятни се наследяват все по-рядко и по-рядко.

От самото й създаване до наши дни теорията на Дарвин преминава драматични етапи на развитие. Тя е подлагана на всестранни критики от учени от широк спектър научни дисциплини – палеонтология, орнитология, биология, анатомия, химия, математика, обвинявана е във фалшифициране на резултати от различни проучвания и изследвания. В същото време тази фундаментална теория яростно се защитава и усъвършенства от своите привърженици и последователи, също такива учени най вече сред биолозите атеисти.

Ако проследим хода на този спор, ще забележим, че в основата на съвременните атаки срещу дарвиновата концепция за еволюцията лежи концепцията за невъзможността по случайни причини в резултат на различни химически реакции в някаква хипотетична смес на неорганични вещества, като метан, амоняк, въглероден диоксид, водни пари, сероводород и фосфат, да се зароди първата жива клетка. Учените са изчислили, че шансът. за случайното образуване на 2000 протеини (белтъци) в една обикновена бактерия е 1 на 1040 000 ! От тук антидарвинистите стигат до извода, че появата на първата жива клетка на планетата, на сложните и многобройни видове многоклетъчни организми, в това число и човека, са дело на висша сила с безгранични способности и интелект. С други думи това е самият Бог. Възниква и се оформя нов начин на мислене, нов светоглед - креационизъм, коренно противоположен на чисто материалистичната теория на  Дарвин за еволюцията. В най-ранния си вид креационизмът се опира изключително на библейското учение за сътворението на Вселената, обявявайки еволюционната теория за богохулна лъженаука.

Интересно е да се отбележи, че тези религиозни по същество нападки играят роля на допълнителни стимули за отстраняване на някои второстепенни противоречия и слабости в еволюционната теория. Те стимулират търсенето на нови доказателства за правотата й. От своя страна креационизмът умело използва някои научно доказани факти и последните научни открития на генетиката, за да покаже че е невъзможно случайното възникване на първата жива клетка. Така креационизмът от времето на Дарвин е принуден да смекчи твърдата си религиозна позиция и да се модифицира в „научен креационизъм”.

Откриването на структурата на ДНК-молекулата, нейната уникална функция за пренасяне на наследствената генетична информация на живите организми от


Други реферати:
Веществени доказателства
Законови предпоставки за развитие на устойчив туризъм в България
Вот на доверие и вот на недоверие към Министерския съвет
Допълнителното пенсионно осигуряване
Анализ на съответствието на потенциалите между субекта и обекта на власт


Изтегли рефератаАнализ на съответствието на потенциалите между субекта и обекта на власт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия