Теория на счетоводството

Теория на счетоводството


 1. Същност на счетоводството

Счетоводството представлява система на организирано наблюдение, количествено измерване, качествено характеризиране, обобщаване и хронологично писмено отразяване на определени стопански обекти и явления.

 1. Предмет на счетоводството.

Счетоводството трябва да осигурява информация за състоянието и развитието на стопанските обекти – за стопанските средства на фирмата и тяхното изменение, за стопанските процеси и явления, за резултатите от стопанската дейност. Именно това обуславя предмета на счетоводството:

 • Имуществото и капитала на фирмата:

 • Имуществото – стопанските средства в материално – веществена форма, които фирмата използва за организирането и функционирането си (земя, сгради, съоръжения, машини, транспортни средства, суровини и материали, пари, вземания);

 • Капитала – източниците за придобиване на имуществото, чрез собствени средства (собствен капитал) или чрез използване на привлечени средства (чужд капитал) – банкови кредити, фирмени заеми, временно използвани средства на доставчици, бюджета, персонала. • Други реферати:
  Надеждност на продукцията
  НПО в дружественото право на ЕС
  Набиране и подбор на кадри за търговията
  Неокласическа теория за международното разделение на труда
  Счетоводни сметки-същност, строеж и форми


  Изтегли реферата  Счетоводни сметки-същност, строеж и форми - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия