Тероризмът в нашето време

МОДЕРЕН ТЕРОРИЗЪМНяма еднозначно определение за понятието «тероризъм». Твърде много са опитите за дефиницията му у нас и по света. Етимологичното значение на „тероризъм“ според „Речник на чуждите думи в българския език“ е: 1. Система от мерки за преследване, насилие и физическо унищожаване на политически противник; 2. Управление, властване със заплахи, физическо насилие и убийство. Според речнка на издателство “Дорси” (Чикаго, САЩ) под понятието «тероризъм» се разбира: 1. Пропагандирано насилие, насочено срещу случайно избрани граждани с цел да се предизвика изкуствено страх в обществото и по такъв начин да се засегнат правителствените норми и политика; 2. Насилие срещу представители (политици, дипломати) на държавната власт от тези, които искат да я отхвърлят или сменят; 3. Скрита война на една държава срещу друга; 4. Действие на едно правителство, което, за да се задържи на власт, въздейства върху случайни или подбрани граждани. А в статия в „Зарубежное военное обозрение“ Ю. Мгимова твърди, че тероризмът е предварително замислено и подготвено противозаконно използване на насилие или вероятното провеждане на такава акция спрямо лица, сгради, транспортни, пътни съоръжения и пр. с цел да се създаде затруднение на съществуващата политическа власт и форма на управление. От всичките тези дефинции става ясно, че «тероризъм» е политически мотивирано насилие (Георги Стоянов). В качеството си на такова, той има ясни цели, противници, средства и т.н. Но същността на тероризма не е качеството, кеото вълнува най-много света. В т.нар. «война с тероризма» основният въпрос, който се задава и на който до момента няма окончателен отговор е: «Може ли да бъде победен тероризмът?» И ако може, то защо?


Ами...не може. Просто няма начин. Колкото и да се пропагандира сигурност, колкото и Съединените щати да хвърлят луди пари в анти- и контратерористични акции – тероризмът няма как да бъде победен. Защо? Много просто – причините мога да разделя в две основни категории – морални и материални.


Материалните са:


- Човешкият ресурс – терористите разполагат с неограничен брой последователи, готови да се включат в организацията им по различни причини;


- Асиметричността в действията на терористите;


- Средствата – има редица страни, които открито и откровено подкрепят тероризма посредством солидни финансови и нефинансови средства;


Моралните са:


- Мотивацията – терористите имат далеч по-сериозна мотивация отколкото войниците, които се сражават с тях;Други реферати:
Моето разбиране за Декалога като минало и бъдеще
Има ли място за лъжа в едно приятелство
Книгата прозорец към света а мониторът...
Кървавото писмо на загиващата птица в разказа Нежната спирала
Де българското


Изтегли рефератаДе българското - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия