Тест Маминото детенце

ТЕСТ ВЪРХУ ПОВЕСТТА "МАМИНОТО ДЕТЕНЦЕ" НА Л.КАРАВЕЛОВ
1.По какво Николчо се различава от своите родители? (посочете неверния отговор)
а) обича спокойствието и тишината
б) обича да спестява пари
в) държи се подло и грубо с по-нисшестоящите
г) обича да си пийва гюлова ракийца

2.Кой е основният виновник за лошото възпитание на Николчо?
а) даскал Славе
б) Неновица
в) Нено
г) николчовите приятели

3.Посочете чрез какво изразно средство повествователят изгражда образа на Нено чорбаджи.
------------------------------------

4.Образът на Неновица не е изграден чрез: (посочете грешния отговор)
а) външен вид
б) мисли и разсъждения
в) постъпки

г) отношение към околните

5.Кое от изброените не е синоним на останалите?
а) гюл
б) роза
в) локмарухо
г) трендафил

6.Свържете вярно реплика и притежателят и!

1)"Селяните ги печелят с кръв и пот и с мотика в ръка..." а) даскал Славе
2)"Не бийте го, даскале!" б) Николчо
3)"Аз бия само цървуланковците" в) Али ага
4)"...защото от пияният бяга и лудият" г) Неновица

7.Жанрът на "Маминото детенце" е:
а) роман б) повест в)ода г) разказ

8.За кой герой се отнася твърдението "Неновата половин душа"
а) Николчо б) ракийката в) душата на Нено г) Неновица

9.За кои от героите се отнася твърдението: "От тия две момченца ни една майка няма да види добро!"
а) Николко и хюсейновият син
б) Николчо и Михал,попският син
в) Николчо и Христьо Новият
г) Михал и хюсеиновият син

10.Николчо можем да определив като:
а) добър,обичан,миролюбив
б) глупав,лъжлив,пияница
в) малодушен,лицемерен,мързелив
г) пестелив,свидлив,крадец

11.Нено учира ,когато:
а) Николчо заминава за Пловдив


Други реферати:
Международен маркетинг
Предмет и значение на маркетинга
Пищови по Маркетинг
Продукт
Основи на Маркетинга


Изтегли рефератаОснови на Маркетинга - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия