Тест по аеродинамика

9


ТЕМА 3: АЕРОДИНАМИКА НА ЧАСТИТЕ НА ЛЕТАТЕЛНИЯ АПАРАТ

Въпрос № 1. Как влияе изменението на кривината на профила върху зависимостта ?

променя ъгъла на атака на нулева подемна сила ;

Въпрос № 2. Означенета с 1 линия на показаните зависимости на профили е:

за профил с положителна кривина ();


Въпрос № 3. Означенета с 2 линия на показаните зависимости на профили е:

за симетричен профил ().


Въпрос № 4. Означенета с 3 линия на показаните зависимости на профили е:

за профил с отрицателна кривина ();Въпрос № 5. Несиметричният профил с положителна кривина ()

има по-голям коефициент на подемна сила от симетричния профил, поставен под същия ъгъл на атака ;


Въпрос № 6. Как влияе намаляването на удължението върху подемната сила на крилото? намалява я

Въпрос № 7. Как влияе увеличаването на ъгъла на стреловидност върху подемната сила на крилото?

намалява я;

Въпрос № 8. Какво е съотношението между удълженията на две нестреловидни крила със стеснение , имащи показаното разпределение на коефициента на подемна сила по полуразпереността им?

.
Други реферати:
Икономическата теория и устойчивото развитие
Казус за търговско дружество
Казус по бизнес стратегия на малка фирма
Казус по макроикономика
Казус по маркетинг на услугите


Изтегли рефератаКазус по маркетинг на услугите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия