Тест по български езикЗАДАЧА 1.


Подчертайте с права линия вярно изписаните думи.


1. даначен 21. педагошка 41. лаком

2. мишмаш 22. възкръствам 42. маршрут

3. приписвам 23. депотат 43. навреме

4. савършенство 24. героят разказвач 44. модернизъмът

5. шестнайсет 25. апсурд 45. осемгодишен

6. шлайфмашина 26. Димитър-Димова 46. угорчение

7. чогунен 27. госпотство 47. боржуазия

8. фалирвам 28. акумулатор 48. препокривам

9. пубеждавам 29. вообще 49. безспосойство

10. убеждавам 30. гратизчия 50. глезлю

11. тъпънар 31. еди-кога 51. двоинствен

12. тъмно червен 32. да ядеме 52. по-между

13. междоусобица 33. не можейки 53. местността

14. съвременник 34. съдия-изпълнител 54. углошавам

15. боклук 35. девълвация 55. джаз –певец

16. пеизажен 36. Долна Баня 56. допреди

17. ентусиазъмът 37. аудио-визуален 57. връстник

18. машинопистка 38. въстаник 58. Велико-Търновски

19. Горна баня 39. механжийски 59. възстановявам

20. препядствие 40. въздохуплавател 60. безскрупулен

ЗАДАЧА 2 2


Препишете изреченията, като отстраните граматическите и правописни грешки


Централен в романът е мотива за желанието на двамата главни герой, Борис и Ирина, да се истръгнът от уграниченият свят на традицйоното патриярхално общество на малкият град. То се изгражда предивсичко от структорите и ценостите на родовия свят. Това е свят сигорен, остойчив, с проверени от хилядолетията цености и начин на жинот. В него власват законите на кравта, на родовото имуштество, на одговорността между родители и деца. Във този свят обаче ролата на индивидът е голема. Личноста трява да се потчини на остановеният хот на живота и да приеме малките му трудностти и радости. За душите на димовите герой обаче този свят е вече тясен и преспективата да устанът за винаги негови пленници ги ожасява. Първите неколко главина романа, който ни запознават с провинциялното битйе на Ирина и Борис, ни прават свидетели имено на този вече ясноосазнат купнеж на героите да се еманципирът, да се одкъснат от сковаваштите рамки на традицийте.

(При изготвянето на задачата е използван откъс от авторски текст на В. Стефанов и Ал. Панов)
ЗАДАЧА 3

33

Препишете текста. Поставете пропуснатите препинателни знаци, без да променяте границите на изреченията.


Стиховете представят и съпоставят основните за цялата Епопея на забравените нравствени опозиции робство свободапозор слава безчестие чест страх геройство. В творбата в ботевски дух службата на родината е наречена подвиг свят а смъртта за отечеството е видяна като ближна обща веселба. При характеристиката на героя естествено се преплитат епичният изпълнен с фактически подробности разказ с одическия възторг и


Други реферати:
Организация на медицинската помощ при екстремални ситуации в България
Оценка на риска, рискови фактори, влиящи върху здравето, управление на риска
Оценка на организационната структура
Приоритети на българското здравеопазване във връзка с присъединяването ни към ЕС
Основи на здравния мениджмънт


Изтегли рефератаОснови на здравния мениджмънт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия