Тест по КМИ

Тест11.Кой са основните части на инструмента?

Работна,режеща,калибровъчна,съединителна.2.Опишете основните изисквания към металорежещите инструменти?

Точност,производителност,надежност,дълготрайност,ремонтопригодност,цена.3.Посочете основните форми на зъбите на инструмента?

Острозаточени и затиловани.4.Какви форми на съед.части на инстр. познавате?

а)равнинна

б)ротационна

-цилиндрична

-конична(метричен и морзов конус)5.Кой са основните схеми на изрязване на прибавката и дайте кратка х-ка?

-профилна:формата и размерите на повърхнината се оформят след преминаване на последния режещ ръб

-генераторна: формата и размерите на повърхнината се генерира от всички реж.ръбове

-групова:зъбите на РИ се правят на групи с еднакви диаметри или височини

-комбинирана:съчетание на групова или генераторна с профилната6.Кой са осн.задачи при конструиране на инструмента?

-проектиране на принципно нов инструмент(оригинален)

-проектиране на вид или тип инструмент за конкретни условия

-проектиране на известен инструмент за диапазон от конкретни условия

-избиране на реално съществуваш инструмент или наличен по каталог7.Кой са осн.моменти при конструиране на един инструмент?

-входна информация


Други реферати:
Примерна анимационна програма на хотел клуб за летен туристически комплекс
Стратегия на ВК Ривиера АД
Анализ и оценка на рецептивен туристически пазар САЩ
Научно-теоретически и методически основи на ученическия туризъм
Оргаринизирано пътуване с обща цена


Изтегли рефератаОргаринизирано пътуване с обща цена - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия