Тест върху История славянобългарская от Паисий Хилендарски

ТЕСТ

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАЯ”


1.Значението на “История славянобългарская”е,че:

Отбележете неточния отговор.

А)дава първоначалния идеен и публицистичен патос на Българското възраждане;

Б)подхранва редица явления в литературата ни през XIX век;

В)ориентира българското православие към католицизма;

Г)определя основните посоки на национално-патриотичните тенденции през Българското възраждане;


2.През коя година е написана “История славянобългарская”?

А)1771 г.;

Б)1768 г.;

В)1762 г.;

Г)1781 г.;


3.Паисий Хилендарски:

А)се е задоволил само да създаде историята си;

Б)е тръгнал да разпространява книгата из родината си;

В)се е отчаял,тъй като не е могъл да намери съмишленици,за да препишат труда му;

Г)се е страхувал да не унищожат книгата му,затова я е скрил дълго време при брат си Лаврентий;


4.Къде е създадена “История славянобългарская”?

А)в Хилендарския манастир;

Б)съставена с Хилендарския манастир и допълнена в Зографския манастир;

В) в Зографския манастир;

Г)в Бачковския манастир;


5.За колко години е успял да напише историята си Паисий Хилендарски?

А)три;

Б)две;

В)една;


Други реферати:
Доклад по банково дело за Пиреос банк
Капитал,акции и облигации
Маркетинг-микс
Маркетингов микс на избрана фирма
ПроКредит Банк (България) АД


Изтегли рефератаПроКредит Банк (България) АД - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия