Тест върху Иван Вазов

ИВАН ВАЗОВ - ПОЕЗИЯ

ТЕСТ


1. Посочете в кои стихосбирки са публикувани следните произведения на Иван Вазов:

а ) „Българският език”

1. „Поля и гори”

б ) „При Рилския манастир”

2. „Звукове”

в ) „Елате ни вижте”

3. „Скитнишки песни”

г ) цикълът „Епопея на забравените”

4. „Поеми”

2. Коя е най-важната качествена характеристика на езика, отбелязана в началото на стихотворението „Българският език”?

а ) родният език излъчва сила и примамлива красота;

б ) родният език е свещен

в ) българският език притежава тайнството на съзидание

г ) българският език носи паметта на народа

3. Посочете на кой ред подредбата на стихотворенията отразява последователността на темите: природа, отечество, потребност от социална справедливост, език:

а ) Българският език”, Отечество любезно, как хубаво си ти!” „При Рилския манастир”, „Елате ни вижте!”

б) „Отечество любезно, как хубаво си ти!”, „При Рилския манастир”, „Българският език”, „Елате ни вижте!”

в) „При Рилския манастир” , „Отечество любезно,как хубаво си ти!” , „Елате ни вижте”; „Българският език”

г) „При Рилския манастир , „Българският език” „Отечество любезно,как хубаво си ти!”,”Елате ни вижте!”

4. Какво изразяват заглавията на стихотворенията”Българския език” и „При Рилския манастир”?

а) идеята на стихотворенията

б) темата на стихотворенията

в) темата и идеята на стихотворенията

г) лирически мотив в стихотворенията

5. Кои са характерните особености в изграждането на композицията съответно на стихотворенията „Отечество любезно, как хубаво си ти!” и „При Рилския манастир”?

а) употреба на мозаечно-фрагментарния принцип при упоменаване на различни образи - контраст между експозиционната част и финала

б) косвено заявена полемика - диалог

в) тъждествени синтактични конструкции на всички строфи - възходяща градации и патетични въпроси

г) реторичен въпрос - рефрен.


Други реферати:
Обесването на Васил Левски
Христо Ботев-Хаджи Димитър
По жицата-разказ за преодоляната самота
Детските приказки
Трудът и любовта в разказа По жътва от Елин Пелин


Изтегли рефератаТрудът и любовта в разказа По жътва от Елин Пелин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия