тестове МОБС ВАРНА

ТЕСТ №11. Бедствията се характеризират с:

  1. Внезапност на възникване

б) Пострадали с еднаква патология

в) Достатъчно средстваза ликвидиране на последствията


2. В район на катастрофа се поставя акцент върху:

  1. Индивидуалния подход в оказване на медицинска помощ

б) Груповия подход в оказване на медицинска помощ

в) Използване на нови диагностични и лечебни средства


3. Хигиенно-противоепидемични заведения при бедствия са:

  1. Медицинските екипи

б) Болници за рехабилитация

в) Радиологични лаборатории


4. Медицински пункт, разкрит в район на бедствие има следните основни отделениия:

  1. За психично болни

б) Противошоково

в) Кардиологично


5. Планирането на военно временната дейност включва:

  1. Оперативно планиране

б) План за привеждане в готовност

в) Провеждане на обучение на здравни кадри


6. Ако дозата на облъчване на населението е 50 mSr за 7 денонощия мярката за защита е:

  1. Временна евакуация

б) Йодна профилактика

в) Преселване


7. През късната фаза след рациационна авария се провеждат следните защитни мерки:

  1. Укриване

б) Йодна профилактика

в) Контрол на храна, вода и въздух


8. Личната аптечка за радиационна защита съдържа:

  1. Антидепресант

б) Широкоспектърен антибиотик

в) ПамукДруги реферати:
Стратегическо планиране
Съвременни неправителствени организации
Териториално устройство на Община Дряново
Регионална инфраструктура
Структура на публичната администрация


Изтегли рефератаСтруктура на публичната администрация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия