Тестове за динамична издръжливост


Стандартизирана методика за измерване на динамичната издръжливост на абдуктурите и аддукторите на долните крайници


Тестът е предназначен за измерване на динамичната издръжливост на абдукторите и аддукторите в бързината на движението на долните и горните крайници в хоризонталната равнина при раздалечаване в страни и приближаване на долните крайници. Коленните стави по време на упражнението са обтегнати в пълна екстензия

Тестът се провежда в лабораторни условия, без влияние на метеорологичните фактори. За провеждане на теста се използва дървена плоскост, върху която лежи изследваното лице в тилен лег. На 30 см от двете страни на тялото са здраво закрепени за земята два специални пластмасови стенда, за които за закрепени звукови датчици за ограничаване на абдукцията. По средата между двата крака е поставено стереопорно блокче с ширина 10 см, за което от двете му страни също има звукови датчици за ограничаване на аддукцията. Четирите датчици са на равнината на ходилата. За измерване на резултата се използва ръчен хронометър с точност до 0,01 s.

Подготовка и измервания към обекта за тестуване:

  • Изследваните лица са по спортен екип, без обувки – боси;

  • Преди теста се провежда общо и специално разгряване на абдуктори аддуктори.

Изходно положение – тилен лег върху платформата с крака долепени до стереопорното блокче. Ръцете са свободно поставени до тялото.

От изследваното лице се изисква да направи бързо 10 броя за по-кратко време, включващи отдалечаване и приближаване на краката както следва:

  • Абдукция и докосване на звуковите датчици с външната част на ходилото;

  • Аддукция до докосване на другите звукови датчици по стереопорното блокче. Докосването става с вътрешната страна на ходилата. Една абдукция плюс една аддукция образува 1 брой от упражнението.

Командите са: „Готови”, „Почни”

Допусканите най-характерни грешки от изследваното лице са:

  • ръцете не са до тялото;

- краката не се плъзгат по земята;

- в бързината не се достига до определените звукови датчици.

Допусканите най-характерни грешки от оператора са:

- не следи, не коригира и не прекъсва тестуването при неспазване на стандартите и изисквания посочени по горе.

Организация на тестуването – изследваното лице прави 1-2 пробни цикъла, след което започва упражнението за по-добър резултат. Точността на измерването на резултата е 0,01 s. Резултатите от тестуването се нанасят в обобщена таблица, в която се включват 5 изследвани лица. За резултатите от първи и втори опит, и трета колона за максималния резултат от първите опити. В първи хоризонтален ред се поставя личния резултат и след това се попълват резултатите на останалите изследвани лица, хоризонтални редове за най-слабия и най-добрия резултат


Други реферати:
Цилиндрични пресови съединения
Устройство и автоматизация
Технологичен процес в машиностроенето
Технико-икономически показатели за работа и използване на пътнически вагони
Характеристики на бутални неротационни помпи


Изтегли рефератаХарактеристики на бутални неротационни помпи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия