Тестови въпроси върху Маминото детенце

Любен Каравалов- роден през 1834г. в Копривщица, Любен Каравелов израства като един от бележитите българи на възраждането. Пламенен патриот,неспокойна личност, завладяващ оратор, той е един от ревностните основоположници на българското революционно движение заедно с Васил Левски. Талантлив, писател, дръзнал да търси нови измерения на времето и литературата, да открива нови идеи, той вдъхновява великите личности на своето време. Енциклопедист с разностранни интереси и търсения, Каравелов създава произведения от различни жанроверазкази, повести, флейтони, стихотворения и незабравената до днес песен ''Хубава си моя горо''... През септември1875г. на страниците на неговото списание ''Знание'' се появява и повеста ''Маминото детенце'' - първо произведение от трилогията ''Три картини из българския живот''. Съчетал таланта на белетриста, силата на критика и увлеченията на философа, Любен Каравелов се проявява като ненадминат сатирик с усет за човека и сложността на неговото битие в творбата ''Маминото детенце''. Само за 45 години този светъл и обширен ум проникеа отвъд хоризонтите на своята епоха, мечтае за ново политическо време, създава галерия от безсмъртни худ. образи и остава един от стожерите на Бъзраждането на българския дух.


1.Кои години бележат началото и края на житеиския път на Любен Каравелов?

а)1834г-28януари 1878г.

б)1834-27януари 1876г.

в)1834-21януари 1879г.

г)1834-23януари 1877г.


2.Кои от изброените занимания,свързани с творческата дейност на Любен Каравелов, не са споменати в текста?

а)писател,белетрист,сатирик;

б)революционер,издател,критик;

в)публицист,преводач,фолклорист;

г)патриот,енциклопедист,поет;


3.Кога Любен Каравелов издава повеста''Маминото детенце''?

а)през втората половина на ХVIII век

б)след Априлското въстание

в)след Освобождението на България от турско робство

г)през втората половина на ХIХ век.


4.Тонът на текста е:

а)забавен

б)патетичен

в)саркастичен

г)безличен


5.Повеста''Маминото детенце''не е:

а)историческа

б)нравствено-поучителна

в)сатирична

г)социално-битова


6.Коя ит всички посочени теми в повестта''Мамоното детенце''от Любен Каравелов е основната?

а)пагубна роля на парите в живота на човека

б)тежките последици от неправилното възпитание

в)духовната пустота,която съпътства богатството

г)моралната поквара на всяко общество без идеали и светли пориви


7.Каква е ролята на пеизажа като структурен елемент на повестта?


Други реферати:
АРХЕЛОГИЧЕСКИ ДАННИ ЗА КРАЙВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ
Археологията през 19в. и 20в
Архитектурни забележителности в света
Аулът на Омуртаг
Добив и обработка на мед и бронз през праисторията


Изтегли рефератаДобив и обработка на мед и бронз през праисторията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия