Тип Мекотели-обща характеристика

22Въпрос18

ТИП MOLLUSCA. ОСОБЕНОСТИ В УСТРОЙСТВОТО НА ТЯЛОТО И НАЧИНА НА ЖИВОТ НА МЕКОТЕЛИТЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЯЛОТО НА МЕКОТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ЧЕРУПКАТА, МАНТИЯТА И МАНТИЙНИЯ КОМПЛЕКС ОТ ОРГАНИ. СПЕЦИФИКА НА ОРГАНА ЗА ДВИЖЕНИЕ, НЕРВНАТА, ОТДЕЛИТЕЛНАТА И КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА ПРИ МЕКОТЕЛИТЕ. ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ ОТ ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ, ПРОЯВЯВАЩИ СЕ В РАМКИТЕ НА ТИПА


Тип Mollusca обединява около 130000 вида първичноусти, безгръбначни животни. Представителите са предимно морски, по-малко сладководни обитатели, а част от гастроподите са се приспособили към сухоземен начин на живот. Мекотелите притежават белези, които рязко ги отличават от други типове безгръбначни животни. По-важни белези характерни за типа са:

Билатерална симетрия на тялото. При най-примитивните групи мекотели се наблюдава метамерия, а при останалите – липсва. Билатералната симетрия при Gastropoda се загубва вторично.

Тялото е разделено на глава, труп и крак. Главата при някои мекотели е редуцирана в различна степен, а кракът при Cephalopoda се видоизменя в пипала и фунийка.

Наличие на характерна за типа кожна гънка – мантия. Между мантията и тялото се образува мантийна празнина, в която се разполагат група от органи, образуващи т.н. мантиен комплекс от органи.

Характерно за типа е наличието на черупка, която играе роля на външен скелет и приспособление за защита. Тя е продукт на мантията и има разнообразна форма. При някои мекотели черупката е редуцирана в различна степен или липсва.

Телесната празнина е целом. Тя е ограничена до перикардиалната празнина и лумена на гонадите, а между органите е запълнена със съединителна тъкан.

Храносмилателната система се състои от 3 отдела – предно, средно и задно черво. Характерна за типа е появата на многоклетъчни храносмилателни жлези – слюнни жлези и хепатопанкреас и специфичен орган радула.


Други реферати:
Социализацията
Социална дейност, потребности, интереси
Социална демография
Социална отговорност на организацията
Социална подкрепа за групи


Изтегли рефератаСоциална подкрепа за групи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия