Тютюн-Анализ

Романът „Тютюн” на Димитър Димов


Заглавието на романа „Тютюн” ориентира към историческото време на 30те и 40те години на 20 век и смисловот се свързва с името на „Никотиана”. Със звученето си „Никотиана” създава впечатлението за наркотик- привлекателен, опиващ и убиващ. Успоредно с това името напомня жена- присвлекателна , завладяваща, властна. Неслучайно в описанието се прави аналогия със затвор, съчетан с мекото сияние на лунна светлина- намек за очарованието, но и за обсебващата сила на „Никотиана”.

Боян Ничев подчертава , че в разделения от социално-класови противоречия свят около „Никотиана” няма победители и победени, всички са жертви. А Валери Стефанов определя героите на романа като марионетки. Свръхамбициите на Борис, рицарските идеали на фон Гайер, желанието на Ирина за любов и уважение се оказват независещи от самите тях и от средата , в която търсят реализацията си. Над „Никотиана” , над Немския папиросен концерн ( и над фон Гайер) властва сянката на Гестапо

Жертва на фирмата са и работниците, тъй като желанието им за един по-достоен живот (социален) е манипулирано от комунистическата идеология. И над света на магнатите, и на този на работниците властват идеи, които са срещу човека и правото му на личностно присъствие. Безразличието на Борис към всичко и всички е ужасяващо. За него светът извън собствените му интереси за върхова социална реализация не сеществува, като човешко проявление. Затова, когато оправдава грешките си за смъртта на Чакъра, Борис доказва , че ничии живот не го интересува- просто не е съобразил, че полицаите ще бъдат водени от башата на Ирина. За Борис е „свой” единствен светът на собственото социално себедоказване. За работниците „своето” се определя от класовата пренадлежност и се свежда до условията на труд и живот. Чрез много примери от сюжета може да се изведе Дим.-Димовата идея за безсмислието на сляпата социална отчужденост.

Активирана от идиологическата манипулация на Партията, мечтата на работниците за бъдещето е свързана с победа и управление в социалния живот. Краят на романа отроява сбъдването на работническите социални стремежи, но промяна в нравствено-духовен план няма. Всетът след „Никотиана” е идентичен с този на фирмата , само че мястото й се заема от идеологията на Партията. Самата експоприация (насилствено изземване на имоти от държавата) придобива двусмислен вид. Домът на Борис Морев става дом на П...... . Но в бившия дом на Борис няма място за негови човеци. Ирина като присъствие е нежелана и компрометираща. Като „заместител” за душевните терзания на Варвара Павел Морев й предлага дипломатически пост в чужбина. Това е своеобразна човешка гавра с чувствителната по природа героиня, която в името на партията си е забранила любовта.

Светът след „Никотиана” е почти огледално подобие на предишния. Доказателство за това са подобията в образите на Павел и Борис, изтъкнати от Владимир Янев. По-големият и по-малкият брат са мегаломани, за които националният свят е тесен: амбиция на Борис са международните пазари, а на Павел- интернационално по значимост лидерство (Българиа, Испания, Аржентина) . Двамата са сходни и в отношението си към любовта- като пречка за лидерските им амбиции. Павел не си разрешава общуването с Ирина, забранява си чувствата към нея, заради отрицание, формирано от идеологията на партията. В смъртта на Ирина Павел търси оправдание на собствената си безчовечност , за да достигне до обобщението на незначителността на идивидуалните човешки права пред обективния ход на историята. Комунистически функционер се страхува от преценката на другарите си, която би разбила собствения му авторитет на „кристално-чист” партиец. Отчуждувайки се


Други реферати:
Функции и място на общата теория на икономиката
Хотелиерството и ресторантьорството в системата на туризма
Технологични основи на електронната търговия
Същност и еволюция на логистичната концепция
Съвременни доминанти в управлението на предприятието. Изводи за селския и аграрния туризъм


Изтегли рефератаСъвременни доминанти в управлението на предприятието. Изводи за селския и аграрния туризъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия