Ток в метали

електричен ток в метали

Протичането на ел. ток през твърди материали е възможно ако има свободни електрони. Например при медта повечето електрони н са свободни.Те са здраво свързани към отделните атоми, но все пак има свободни такива, които да позволяват протичнето на ток. Обикновенно движението на свободните електрони е хаотично, но при прилагане на напрежение в двата края на блок мед те се насочват към единия край. Този край е с по-високия потенциал и се нарича положителен. Другият е с по-нисък потенциал и се нарича отричателен. Затова и предназначението на батерия или друг източник на ел. ток е да създаде и поддържа потенциална разлика между полюсите си. Батерията прави това като "концентрира" електрони на отрицателния си край, за да компенсират тези които го напускат в посока на положителния и абсорбира електроните идващи на положителния си полюс. Диелектриците или изолатори както са по-известни в ежедневието не пропускат ел. ток през себе си защото нямат свободни елетрони. Идеалният изолатор при стайна температура и прилагане на напрежение не би пропуснал ток през себе си. Но такъв материал не ни е известен. Дори и при най-добрите изолатори с много високо съпротивлиние то не е безкраино при стаина температура. Някои вещества, които при нормални условия нямат свободни електрони като силикона и германийя могат да пропускат електричен ток когато към тях в малки количества се добавят така наречени "замърсители". Затова наричаме тези вещества полупроводници. Съпротивлението на полупроводниците е по-малко от това на диелектриците, но по-голямо от това на прободниците.Токови носители в металиСвободните носители на заряд в металите са електроните. Те не са свързани с определени атоми, а могат да се придвижват в цялата кристална решетка. При свързване в кристална решетка атомите на металите лесно губят един два външни електрона. Така самата решетка се игражда от положителни йони, а вътре в нея странстват свободните електрони. Техния брой е огромен. Когато няма външно поле,


Други реферати:
Българската и американската бизнес култури
Анализ на пазара на спортни екипи
Анализ на микро и макро средата на фирмата
Анализ на маркетинговите данни
Swot анализ


Изтегли рефератаSwot анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия