Ток в метали

Зависимост на специфичното съпротивление от температуратаТова описание на тока в метали позволява да се разберат някои особености на тяхното електрично съпротивление. Специфичното съпротивление на метала зависи от въртешаната структура на метала и от температурата. Опитът показва, че при повишаване на температурата на даден метален проводник неговото съпротивление се увеличава. Повишаването на температурата означава увеличаване на скоростта на топлинното движение, а това води до по-често сблъскване между елетрониете и положителните йони. При даден интензитете на полето се получава по-малък ток, което съответства на по-голямо съпротивление. В температурния интервал, за който е в сила линеината зависимост между r и t, температурите могат да се измерват чрез измерване на специфчното съпротивление. Това е в основата на уредите наречени съпротивителни термометри. Съответната температура се нарича критичан за дадения метал, а явлението се нарича свръхпроводимост. Явлението е открито през 1911 г. от Х. К. Онес. Има открити свръхпроводящи материали с критични температури доста над абсолютната нула(около 100 К). Съществуват керамични окиси, соито губят напълно електричното си съпротивление при температури близки до стайните. В различни приложни области практическият ефект от използването на свръхпроводящи материали се оценява като много голям. От електропроводни линии от свръхпроводник, при който няма загуби на електрическа енергия при пренасянето и на големи разстояния. Създаване на силни магнитни полета от електромагнити с намотки от свръхпроводник.Високоскоростен наземен транспорт. Пренасянето на електричество без загуби би спестило огромни средства и повишавайки коефицента на полезно действие на електрочентралите. Благодарене на “ефекта на Мейснер”-изтласкването на магнитно поле извън проводника, става възможно създаването на икономични влакове върху магнитна възглавница. Такива влакове достигат скорост 500km/h.


Други реферати:
Житейският избор в Ботевата поема На прощаване
Незабравими образи в Под игото
Българските вълшебни приказки и българската обредна структура
Атанас Далчев-предметна поезия
Една българка


Изтегли рефератаЕдна българка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия