Толерантност

ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ОТ НАС


„ Сега, когато можем да летим във въздуха като птици,

да плуваме под водата като риби, не ни остава нищо друго:

Да се научим да живеем на Земята като ХОРА!!!…” /Бърнард Шоу/


Живеем в един свят, а всички сме различни. Различно мислим и чувстваме, изповядваме различни религии, имаме различен цвят на кожата, различна сексуалност, различно възприемаме света. Многообразието в света ни учи колко пъстър и красив е живота, колко различни начини има да изразим себе си. Независимо къде живеем, как си изкарваме хляба, в какво вярваме, дали имаме някакво уереждане, всички искаме едно и също - да споделим с другите своя свят, чувствата си, възможностите си, красотата, която притежаваме, да дадем някому любовта си. Точно тези прилики ни обединяват и ни подтикват да бъдем толерантни. Толерантността е отношение към нещата, начин да приемем различното от нас, като му дадем свобода да бъде себе си. Толерантността е търпимост, приемане, разбиране, уважение. Толерантността ни отваря очите, за да видим, че красивото е точно в различието. Да приемеш и да се опиташ да разбереш чуждото мнение – това според мен е толерантност. Това прави не само красива идеята за съвместно съществуване между хората, а и път към развитие.

Толерантността означава търпимост, зачитане на чуждото мнение, лоялност. Толерантността е качество на личността – да приемем различните хора, с техния цвят на кожата, с тяхната религия, техния външен вид, култура и традиции. Според мен да си толерантен е да си готов за партньорско сътрудничество, да се съобразяваш с чуждото мнение, да зачиташ правата на всеки човек и неговото човешко достойнство, да се поставиш на мястото на „различния” от теб. Трябва да умеем да признаваме многообразието на мнения и поведение.

16-ти ноември е обявен за Международен ден на толерантността – определено имаме нужда от подобен празник. Даже бих предложила да се чества няколко пъти в годината.

Всички хора са равни в природата и пред законите. За да живеем в мир и разбирателство с различните от нас, трябва да се учим да бъдем толерантни. А как? Мисля, че не е толкова трудно да бъдем миролюбиви, доброжелателни, отстъпчиви и комуникативни. Тези качества се възпитават от най-ранно детство, още с първите ни срещи и общувания в детската среда – в семейството, в парка, в детската градина. Формира се търпимост. Огромна роля в това отношение имат родителите, които са длъжни да ни дадат първите уроци по човечност: „Най-високият резултат от възпитанието е толерантността.” /Хелън Келър/

Постепенно се научаваме да приемаме хората с различен външен вид, с различно мнение, поведение и ценности. Всеки човек има право да изгради и съхрани своята човешка индивидуалност.

Познаването на психологията на различните раси, етноси, религии, социални групи е важна предпоставка за възпитаване на толерантност. Трябва да уважаваме правото на другите да мислят различно, без да ни се налага да се съгласяваме с тях, защото това вече се нарича компромис, който не винаги е необходим. Първата стъпка към толерантност е преодоляване на предразсъдъците. Промяната на негативните нагласи е дълъг и сложен процес. Различията придобиват все по-голяма значимост. Целта на толерантността е перспективна – да ни научи да работим ефективно в условия, които генерират различия, тъй като именно различията са източник на креативност.

Няма нищо по-хубаво във взаимоотношенията, когато изслушваме събеседника си с уважение, отстояваме собственото си мнение с точни аргументи, постъпваме справедливо и тактично. Когато проявим внимание, търпение, милосърдие, уважение към някого, ще срещнем приятелство. Когато приятелството се основава на взаимно доверие и толерантност, се постига хармония в междуличностните отношения. Добрите думи са корените на дървото на


Други реферати:
Как трябва да се прави социология
Animales
Каква е секуларизацията
Какво представлява анкетата и примерна такава
Какво представлява професията социален работник


Изтегли рефератаКакво представлява професията социален работник - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия