Топлинни загуби в околната среда. Изолация

Топлинни загуби в околната среда
Вследствие на високата температура на стените на апарата в околната среда се отделя топлина, която е загубена за процеса. Топлообменът с околната среда може да се ъзвърши както чрез излъчване (при по – висока температура), така и чрез конвекция. В най – общия случай количеството отделена топлина в околното пространство се определя от :


Q = α.F.(tст. – tвъзд.)


α = αк + αизл.


Където: αк е коефициент на топлоотдаване чрез конвекция;

αизл – коефициент на топлоотдаване чрез излъчване;

При неподвижен въздух при tст. = 50 – 350 ºС се използва формулата:


α = 9,3 + 0,058 tст.


При принудителна конвекция и при скорост на въздуха до 5 m / s:


α = 6,15 + 4,2.υ


а при скорост на въздуха над 5 m / s:Други реферати:
Тестове-трудово право
Тест по история на българската държава и правото
Тест по административно право
Тест по Вещно право
Защита на информацията


Изтегли рефератаЗащита на информацията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия