Торбесто мече

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Ангел Кънчев”

Катедра: Български език, литература и изкуство
ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

ПО ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА
Тема на учебно-функционалиния модул:

ТОРБЕСТО МЕЧЕ

(от учебника на „Бит и техника”, Варна (III клас)

Изготвил: Проверил:

Сибел Фикриева Мехмедова /доц.д-р Т.Стефанова/

НУПЧЕ, фак.№ 086226, IV курсРусе, 2012


Други реферати:
Активността на личността-условия за ефективно взаимодействие човек-музикално изкуство
Естетически анализ на музикално произведение
Композиторите на романтизма
Оперното пеене на Джузепе Верди през 40-те години на ХІХ век
Емануил Манолов


Изтегли рефератаЕмануил Манолов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия