Трагедията на хуманиста Хамлет


ТРАГЕДИЯТА НА ХУМАНИСТА ХАМЛЕТ
В трагедията „Хамлет” Шекспир засяга проблеми, актуални и днес.В образа на Хамлет творецът въплъщава идеите на новото време ,вплита цялото многообразие на своята епоха – Късният английски ренесанс.Неслучайно за Хамлет светът се измерва с доброто в човешката душа,с чистотата на нравите и високия морал, но героят е принуден да живее в несъвършен свят.Като човек с ренесансов дух той не желае да приеме заобикалящата го действителност и се опитва да пренесе високите идеали , които е възприел като студент във Витенберг,в една атмосфера на средно вековно мислене и застой..Още при пристигането си в Елсинор Хамлет долавя идащото зло и това се потвърждава от думите на Марцел: „.....има нещо гнило в Дания”.Контрастът между човешките преживявания и празничния блясък в двореца засилват безпокойството на принца.Хамлет е изправен пред реалната драма на времето ,която рефлектира върху собствената му съдба.Едва завърнал се в Елсинор , той се среща с предателството и злото .Морално и нравсвеният хуманист е разочарован, за него Дания е „обравцов затвор”, а семейството му е пред нравствено крушение и Хамлет влиза в конфликт с елсинорското общество.Последна предпоставка за този сблъсък е вестта на призрака за жестокото убийство на крал Хамлет.Той иска принца даотмъсти за смърта на баща си.Призракът изисква действия , несъвместими с новата ренесансова епоха и така Хамлет влиза в конфликт с моралните норми на бащината воля.Той се раздвоява между дълга и ренесансовите идеи . Това поставя началото на неговия трагизъм.Хуманистът е убеден ,че възмездието чрез убйство е присъщ на средновековен Елсинор.Той не може да убие чичо си ,защото с неговата смърт моралната деградация няма да спре и разрушителните процеси в обществото ще продължат.Надраснал спонтанните и прибързани действия, типични за Средновековието,Хамлет търси причините за моралното падение на човешкия род. Той

не е страхлив,безволев или малодушен човек.Колебанието на героя не е израз на слабост, а търсене на по- хуманен изход от неразрешемия трагичен конфликт :

Без бряг е времето!О ,скръбен дял-

Нима аз бих го в брегове сковал?

Тези думи на героя разкриват хуманистичната проблематика и общочовешкото в творбата: борбата с неправдата и злото е нравствен дълг за истинския човек.Духовната трагедия на Хамлет се състои в това ,че той е осъзнал своята задача –да се изпра ви сам срещу силите на злото.Самотата в елсинорското общество още повече изостря душевната му болка.Загубил баща, майка , любима, приятели ,той се чувства сам срещу „море от мъка”.В монолога „Да бъдеш или не” Хамлет изповядва изгубената вяра в доброто и човека.Тук неговият трагизъм достига кулминация.Болезнената безизходица е причина за възмущението на героя:”неправдата на силния”,”мъките горчиви на отритнататаобич”,”потъпкването на законите”,”безочието на властта”.Скръбта често навежда Хамлет на мисълта за самоубийството като изход:

Дали е по-достой да понасяш

стрелите на свирепата съдба,


Други реферати:
Географска, историческа и демографска характеристика на с. Сеслав, Разградско
Как оценяваме сблъсъка между западната и азиатската цивилизация
№ 1-географско положение, граници и големина на България
Географско положение, граници и големина на България
Има ли такова нещо като черноморски регион


Изтегли рефератаИма ли такова нещо като черноморски регион - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия