Турция-реферат

Турция

РефератПлощ:779 452 кв. км

Население: 67 840 000 души

Столица: Анкара (3 550 000 души)

Официален език: турски

Основна религия: ислям (сунити)

Валута: Турска лира

Основен износ: текстил и облекло, чугун и стомана, електротехника, плодове

Държавно устройство: републикаВ Югоизточна Европа на Балканския полуостров, са разположени 3% от площта на Турция. Останалата част от територията й (97%) се намира в западна Азия, на полуостров Мала Азия (известен като Ангола).

Турция е заобиколена от четири морета. На север има дълга (1595 км) брегова линия с Черно море, а на юг бреговете й мие Средиземно море. На запад Егейско море я отделя от Гърция, а Мраморно море и двата тесни потока – Босфора и Дарданелите, разделят европейската от азиатската част. Най – силно разчленено е егейското крайбрежие, осеяно с многобройни малки заливи и полуострови. Мраморно море е малко (11 140 кв. км), но заедно с Босфора и Дарданелите има ключово транспортно значение – това е морската врата към Световния океан за черноморските страни.

Релеф: В Турция преобладава планинският релеф. Главните планински вериги са част от младонагънатата Алпо - Хималайска планинска система. На север, успоредни на Черноморското крайбрежие, се простират Понтийските планини, а на юг край средиземноморския бряг са Тавърски (Тороските) планини. Двете планински вериги се събират на изток в Арменските планини, където се извисява най – високата точка на страната – угасналият вулкан Арарат (5137 м). На югоизток от Арарат е най – голямото турско езеро (безотточно и солено) – Ван (3713 кв. км).

В централната част на страната, между Понтийските и Тавърските планини е разположено голямото и високо Малоазиатско (Анадолско) плато. Тук се намират множество безотточни и солени езера – Туз, Бейшекир, Ейридир и други. Равнните и низинните земи са малко – главно по крайбрежията. Най – голяма и най – плодородна е Долнотракийската низина – средноевропейската част на Турция. На север от нея е най – големият рид на Странджа планина. Турция е разположена в неспокойна тектонска зона с дълбоки разломи, за това тук често стават силни земетресения.

Турция е богата на полезни изкопаеми – главно руди ( хром, мед, волфрам олово, цинк, манган), а също черни въглища, сяра и мрамор. На тази база се развива добивната, металургичната и строителната промишленост. Във ВЕЦ, най – вече на бързо течащите притоци на река Тигър, се произвежда 38% от електроенергията на страната.

Климат и земеделие: Турция се намира изцяло в субтропичния климатичен пояс, но географската ширина, граничните морета и особеностите на релефа обуславят климатичните различия в отделните райони. Черноморското крайбрежие се характеризира с топло лято и мека зима, с много обилни валежи. Значително по – горещ и много по – сух е климатът по егейското и средиземноморското крайбрежие. Тук са разположени чудесни курорти, които приемат над 9млн. туристи годишно. Турското Средиземноморие, известно като Турската Ривиера, в много отношения съперничи на Френския Лазурен бряг. Крайбрежните планински вериги ограничават омекотяващото влияние на моретата, за това климатът във вътрешността на страната е с континентални характеристики – по – студен и по – сух.

Разнообразният климат позволява отглеждането на различни земеделски култури – пшеница, ориз, памук, ориенталски тютюн, захарно цвекло, чай, цитрусови плодове, маслини, орехи, лешници, бадеми, лозя, сусам, мак, фъстъци, зеленчуци. Повсеместно се отглеждат овце, кози и говеда. Повече от 50% от заетото население работи в селското стопанство. Силно развит е и риболовът. Богатата суровинна база на Турция


Други реферати:
За да интервюираш успешно се изискват умения
Информация и информационни системи в управлението
Настройка на MS Outlook 2003
Компютърна система IBM РС-АT I80286
Обектно ориентирано програмиране-ADO.NET


Изтегли рефератаОбектно ориентирано програмиране-ADO.NET - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия