Турция-реферат

позволява развитието на хранително – вкусовата и леката промишленост (тютюнева, маслодобивна, консервна, памукотекстилна, кожарска и други).

Между запада и изтока: Стратегическото положение на Турция на границата на трите континента на стария свят (Европа, Азия и Африка) от дълбока древност предопределя ролята на основен път за търговия, военни преходи и заселвания на различни племена и народи. В тези земи се родила древната хетска държава и процъфтявали гръцки колонии, те били част от Лидия, Персия, от държавата на Александър Македонски, от Римската и Византийската империя. Днешните турци, потомци на древни тюркски племена, формират основната част от населението – над 85%. Най – многобройна е етническата група на кюрдите (10.6%).


Други реферати:
Характеристика на почвите в района на гр. Коринт
Хидрогеологоекологическо проучване на подпочвените води в района на Пловдив
Вертикален и хоризонтален разрез на подотрасъла винопроизводство в Република България
Град Бургас
Изграждане и оборудване на хотел за селски туризъм – град Созопол, област Бурга


Изтегли рефератаИзграждане и оборудване на хотел за селски туризъм – град Созопол, област Бурга - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия